รับ 200 ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เมื่อซื้อสินค้าครบ 2 ออเดอร์ (คละร้าน) หรือรับ 500 ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เมื่อซื้อสินค้าครบ 3 ออเดอร์ (คละร้าน)

LINE SHOPPING

01 Feb 2022

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม รับ 200 ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เมื่อซื้อสินค้าครบ 2 ออเดอร์ (คละร้าน) หรือรับ 500 ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เมื่อซื้อสินค้าครบ 3 ออเดอร์ (คละร้าน)

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิ้ง (LINE SHOPPING Terms of Service) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกิจกรรม

รับ 200 ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เมื่อซื้อสินค้าครบ 2 ออเดอร์ (คละร้าน) หรือรับ 500 ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เมื่อซื้อสินค้าครบ 3 ออเดอร์ (คละร้าน)

ระยะเวลากิจกรรม

1 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์

     1. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
         1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำคำสั่งซื้อผ่าน LINE SHOPPING สำเร็จจำนวน 2 ออเดอร์ (Orders) (ชำระเงินในรูปแบบใดก็ได้) จาก 2 ร้านค้า (คละร้าน) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น.จะได้รับ 200 ไลน์พอยท์ มูลค่า 200 บาท
         1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำคำสั่งซื้อผ่าน LINE SHOPPING สำเร็จจำนวน 3 ออเดอร์ (Orders) (ชำระเงินในรูปแบบใดก็ได้) จาก 3 ร้านค้า (คละร้าน) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0:00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น.จะได้รับ 500 ไลน์พอยท์ มูลค่า 500 บาท
     2. ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละออเดอร์ (Order) ต้องมีมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป (คำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่างๆ ทั้งนี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า) ยกเว้นประเภทสินค้าในข้อ 3. จะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้
     3. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อสินค้าจากร้านค้าที่จำหน่ายบัตรกำนัล (Voucher) และ/หรือ บัตรเติมเงิน ซึ่งเป็นร้านค้าที่นำบัตรดังกล่าวมาขายต่อ (Reseller) โดยไม่ได้จำหน่ายจากร้านค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง จะไม่ได้รับไลน์พอยท์จากกิจกรรมนี้ ยกเว้นร้านค้าดังต่อไปนี้ ที่มีสิทธิ์ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) 
         - ร้านค้า TuesLIVE (https://shop.line.me/@tueslive)
         - ร้านค้า Sabz แซะแซ่บ (https://shop.line.me/@sabz)
         - ร้านค้า JaxLax แจกแหลก (https://shop.line.me/@jaxlax)

  1. บริษัทของสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1.2 แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1.1 อีก ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม
  2. บริษัทจะนำส่งไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมด หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ ยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้
  4. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://contact-cc.line.me/  พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้
    • เลขที่คำสั่งซื้อ (Order Number)
    • ภาพถ่ายจากหน้าจอ (Screen Capture) ที่แสดงถึงข้อมูลของออเดอร์นั้น ๆ
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์งด ยึด หรือระงับการให้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันสงสัยว่าร้านค้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อสินค้านั้น มีพฤติกรรมในทางทุจริต ฉ้อฉล อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย

เงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

1. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อสินค้าสำเร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ได้ที่หน้า MY Points

2. เมื่อไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

3. 1 ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) มีมูลค่า 1 บาท โดยสามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE [https://store.line.me/home] และการชำระเงินผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ทั้งออนไลน์และตามเคาเตอร์ต่าง ๆ

4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งานไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ได้ที่ https://contact-cc.line.me/

5. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์นี้ https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en 

เงื่อนไขทั่วไป

1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

2. LINE POINTS ใช้สำหรับการแลกเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่เสนอขายบน LINE SHOPPING เท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

3. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มของ LINE

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

5. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

6. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

7. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ท่าน LINE จะมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

13. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไปLINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

14. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ผ่านช่องทาง https://contact.line.me/

 

มาช้อปสินค้า เพื่อรับ LINE POINTS กันเลย >> คลิก

รับ LINE POINTS รวม 7% ด้วย LINE POINTS เครดิตการ์ด >> คลิก

ทำอย่างไรถึงจะได้ LINE POINTS BACK  >> คลิก

LINE POINTS ใช้ทำอะไรได้บ้าง >> คลิก

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020