default
Farmhouse
Friends 166,993
 • default
  สินค้าใหม่
 • default
  ขนมปังแผ่น
 • default
  ไส้เเซนด์วิช
226 Products
 • default
  Set ขนมปังชนิดแผ่น 480 กรัม 6 แถว รหัส R01
  ฿228 ฿252
 • default
  Set ขนมปังโฮลวีต 500 กรัม 6 แถว รหัส R02
  ฿252 ฿276
 • default
  Set ขนมปังรอยัลเบรด 275 กรัม 3 แถว รหัส R03
  ฿105 ฿114
 • default
  Set ขนมปังรอยัลโฮลวีต 285 กรัม 3 แถว รหัส R04
  ฿117 ฿126
 • default
  Set ขนมปังรอยัล 12 เกรน 285 กรัม 3 แถว รหัส R05
  ฿126 ฿138
 • default
  Set ขนมปังรอยัลข้าวงอก 280 กรัม 3 แถว รหัส R06
  ฿141 ฿156
 • default
  Set ขนมปังโฮลวีตชนิดเนื้อละเอียด 3 แถว รหัส R07
  ฿69 ฿75
 • default
  Set ขนมปังลูกเกด 3 แถว รหัส R08
  ฿114 ฿126
 • default
  Set ขนมปังบัตเตอร์สก็อต 3 แถว รหัส R09
  ฿114 ฿126
 • default
  Set ขนมปังรสโอวัลตินบัตเตอร์สก็อต 3 แถว รหัส R10
  ฿126 ฿135