[Free Delivery] DR.C's เคล็ดลับการออกแบบรอยยิ้ม
฿3,000
QuantityOnly 3 left!
1

An Image

DR.C

4.7K Friends424 items sold

Go to shop


Description

DR.C's เคล็ดลับการออกแบบรอยยิ้ม: การรักษาอย่างเป็นระบบในงานทันตกรรมความสวยงาม


ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

ปกแข็ง: ความหนา 524 หน้า

ขนาด: 8.5 x 11.75 นิ้ว

ภาพประกอบสี่สี พร้อมคำบรรยายโดยละเอียด

============================================

ตำรา “Dr C’s เคล็ดลับการออกแบบรอยยิ้ม: การรักษาอย่างเป็นระบบในงานทันตกรรมความสวยงาม” หรือ “ Dr C’s Smile design: the systematic approach to Aesthetic dental treatment” เล่มนี้ แบ่งออกเป็นสามบท บทที่ 1 จะให้ความรู้อย่างละเอียดในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Aesthetic Dentistry) เนื้อหาจะกล่าวถึงเรื่อง “ความสวยงาม” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการรักษาของศาสตร์นี้ หลักการทำงานที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ และจำแนกความรู้จากสหสาขาวิชาทางทันตกรรมที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย แสดงกรณีผู้ป่วยที่สามารถใช้ศึกษาเรียนรู้ พร้อมแสดงเทคนิคการรักษา ร่วมถึงการเลือกใช้วัสดุบูรณะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย ผู้อ่านจะได้รับความรู้ในงานแต่ละประเภท เป็นเหมือนการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะทำงานในขอบข่ายงานทันตกรรมเพื่อความสวยงามผู้ป่วยแต่ละคนนั้น จะมีลักษณะก่อนการรักษาและปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขที่แตกต่างกัน จากประสบการณ์ของการเป็นครูสอนทันตแพทย์ พบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสอนในรายละเอียด ถึงการตรวจและบันทึกสภาพก่อนการรักษา ได้แก่ ใบหน้า รอยยิ้ม ฟัน การสบฟัน การออกเสียง สภาพเหงือกและเนื้อเยื่อรองรับฟัน ทั้งนี้ พบว่าการบันทึกรายละเอียดที่ครบถ้วนในผู้ป่วยเพียงหนึ่งราย ก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการนำข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็น มาวางแผนการรักษา ในบทที่สองนั้น จึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกต การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยก่อนการรักษาทางทันตกรรมความสวยงาม ในบทที่สาม จะให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบรอยยิ้ม ซึ่งจะกล่าวถึงเป้าหมายในการรักษา และขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายคือการสร้างรอยยิ้มให้มีความสวยงาม ความรู้ที่รวบรวมมา จะเป็นความรู้ที่ร่วมสมัย มีรายละเอียดในทุกมิติ รวมไปถึงการใช้บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลมาร่วมเลือกรูปแบบฟันและออกแบบรอยยิ้มให้เหมาะสม การใช้ตำราเล่มนี้ ให้เกิดประโยชน์นั้น การอ่านตำรารอบแรก ควรอ่านตำราตามลำดับของบทที่ได้เรียบเรียงไว้ ภายหลังการอ่าน ให้พินิจพิเคราะห์ และคัดกรอง ปรับใช้ความรู้ที่ได้อ่าน นำไปใช้ในการออกแบบรอยยิ้มและรักษา เมื่อทำงานจนเกิดความชำนาญมากขึ้น ก็สามารถสร้างสไตล์การออกแบบรอยยิ้มของตนเอง การได้ศึกษาข้อมูลจากตำราทั้งหมด ทำให้สามารถคัดสรรความรู้เพิ่ม หรือตัดทอน ปรับหรือดัดแปลง เป็นแนวคิดในงานออกแบบรอยยิ้ม ให้มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับตนเอง หรือเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย การอ่านตำราในรอบต่อๆ ไป ก็สามารถจะเลือกอ่านเฉพาะส่วนที่ตนได้เห็นว่า เป็นความรู้ที่จำเป็นในการนำมาใช้ ในงานออกแบบรอยยิ้มสไตล์ตนเอง ตำราเล่มนี้ จึงเต็มไปด้วยข้อมูล ความรู้ ในทุกมิติของการออกแบบรอยยิ้มของงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นหลักการที่ทันตแพทย์ควรทราบ เมื่อทราบแล้ว ก็ใช้หลักการต่างๆ ที่จำเป็นในงานของตนเอง จนกระทั่ง เกิดความชำนิชำนาญ แล้วจึงสร้างสไตล์การทำงานที่เหมาะสมกับตนเองในที่สุดIn this collection

[Free! Delivery] ศิลปะการบูรณะฟันหน้าด้วยเรซิน คอมโพสิต

Out of Stock

[Free! Delivery] ศิลปะการบูรณะฟันหน้าด้วยเรซิน คอมโพสิต

฿1,250

฿2,500