Sorry, this shop is temporarily unavailable.
ชำระเงินค่าสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย จ.ระยอง
฿200
Quantity/ 99999 items available
1

An Image

วิสาหกิจชุมชน ECRVC

Go to shop


Description

**** ค่าสมาชิก ค่าหุ้น ****

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาฯ ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่ บัญชี 536-2-98936-9 เท่านั้น


ค่าสมัครสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย จ.ระยอง ครั้งแรกจำนวน 200 บาท แบ่งเป็น


  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท/คน ตลอดชีพ
  • 1 หุ้น มูลค่า 100 บาท ( ไม่จำกัดจำนวนหุ้น )


สมาชิกจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์และส่งเอกสารไปยัง บัญชี Line Official Account ของเราดังนี้


  • สลิปการโอนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 200 บาท
  • บัตรประจำตัวประชาชนสแกน / ถ่ายเอกสาร
  • ทะเบียนบ้านสแกน / ถ่ายเอกสาร
  • เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่
  • อีเมล (ถ้ามี)


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก


ขอขอบคุณที่ตัดสินใจเข้าร่วมก่บวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัยชนของเรา โปรดทำตามขั้นตอนนี้และจัดเตรียมสแกนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ


ขั้น 1 เลือกรายการตามภาพ กดปุ่ม [ ซื้อเลย ] เป็นค่าธรรมเนียมแรกและค่าหุ้นรวม 200 บาท แล้วกดปุ่ม [ สั่งซื้อสินค้า ] (ชำระการสมัครสมาชิก) เพื่อให้เข้าสู่ในขั้นตอนต่อไป

ขั้น 2 เลือกรายการตามภาพ และส่งหลักฐานการโอนเงินของคุณ กดปุ่ม [ แจ้งชำระเงิน ] เพื่อให้เข้าสู่ในขั้นตอนต่อไป


ขั้น 3 วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย ยืนยันการชำระเงินของคุณ คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์


ขั้น 4 เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัยแกนหรือถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ เป็นเอกสารการสมัครของคุณ