บริการใหม่ ส่งด่วนผ่าน LINE MAN เมื่อช้อปบน LINE SHOPPING!

LINE SHOPPING

02 Aug 2023

 บริการส่งด่วนผ่าน LINE MAN บน LINE SHOPPING

 ช้อปด่วน! ได้ของทันใจ ส่งตรงถึงหน้าบ้าน!

บริการส่งด่วนผ่าน LINE MAN บน LINE SHOPPING คืออะไร

บริการใหม่จาก LINE SHOPPING ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ซื้อที่อยากได้ของเร็วทันใจภายในวัน สามารถเลือกบริการจัดส่งด้วย LINE MAN MESSENGER ได้ โดยผู้ซื้อสามารถ เห็นค่าจัดส่งทันที  (จากที่อยู่ที่ผู้ขายและผู้ซื้อทำการปักหมุด) ผ่านการเลือกระบบขนส่ง LINE MAN MESSENGER พร้อมแสดงสถานะและติดตามการจัดส่งให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อทราบ

ประโยชน์ของการเลือกส่งกับ LINE MAN MESSENGER

✅ รู้ค่าส่งทันที!
✅ ซื้อแล้วส่งด่วน ได้ของทันใจ
✅ ติดตามการจัดส่งได้ ง่าย! ภายในแอปฯ เดียว

ช้อปยังไงมาดูวิธีกันเลย!!!

 

ส่งด่วนด้วย LINE MAN MESSENGER ต้องปักหมุดที่อยู่ยังไงนะ!?

- ลูกค้าจะต้องสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีการเชื่อมต่อระบบกับ LINE MAN MESSENGER และเลือกการจัดส่งสินค้าโดยใช้ LINE MAN MESSENGER การจัดส่งดังกล่าวต้องมีสถานะการจัดส่งสำเร็จสำหรับการสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว (ทั้งนี้ ร้านค้าที่มีการเชื่อมต่อระบบกับ LINE MAN MESSENGER เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎข้อความ “บริการผ่านแมสเซนเจอร์” กรณีใช้ภาษาไทย หรือ “Messenger service” กรณีใช้ภาษาอังกฤษ ที่ด้านล่างชื่อผู้ขนส่ง LINE MAN MESSENGER และจะแสดงรายละเอียดการคำนวณราคาค่าขนส่งสินค้า โดยจะขึ้นอยู่กับระยะทางของที่อยู่ผู้รับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกไว้)

 

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ฟีเจอร์เชื่อมระบบขนส่ง LINE MAN MESSENGER ใช้ได้เมื่อไหร่

สำหรับผู้ขาย และ ผู้ซื้อ สามารถเริ่มตั้งค่าและจัดส่งของผ่าน LINE MAN MESSENGER ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 66 เป็นต้นไป

2. ฟีเจอร์เชื่อมระบบขนส่ง LINE MAN MESSENGER มีประโยชน์อย่างไร

ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ การจัดส่งสินค้าผ่าน LINE MAN MESSENGER ในเรื่อง

- การคำนวณและแสดงราคาค่าส่งสินค้า (จากที่อยู่ที่ผู้ขายและผู้ซื้อทำการปักหมุด) ผ่านการเลือกระบบขนส่ง LINE MAN MESSENGER

- ระบบจะแสดงสถานะ และติดตามการจัดส่งให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อรับทราบ

หมายเหตุ : การจัดส่งผ่าน LINE MAN MESSENGER นี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายมีสินค้าพร้อมจัดส่งและผู้ขายกดเรียก rider ทางระบบ LINE SHOPPING ไม่ได้เรียกให้อัตโนมัติ

3. ฉันจะทราบได้อย่างไรว่า ร้านค้าไหนมีการเชื่อมต่อการส่งสินค้าผ่าน LINE MAN MESSENGER

หากร้านค้านั้นมีการเชื่อมการขนส่ง LINE MAN MESSENGER ผู้ซื้อสามารถสังเกตได้จาก

- เมื่อผู้ซื้อทำการปักหมุดที่อยู่ และเลือกระบบขนส่ง LINE MAN MESSENGER ระบบจะขึ้นราคาค่าส่งมาอัตโนมัติ (ราคาค่าส่งจะแตกต่างกันในแต่ละที่อยู่ที่เลือก เพราะราคาจะคำนวณจากระยะทาง)

- LINE MAN MESSENGER ที่เชื่อมกับระบบ LINE SHOPPING จะมี Badge คำว่า Messenger service ขึ้นใต้ชื่อขนส่งเสมอ

4. ฉันจำเป็นต้องมี application LINE MAN หรือไม่ หากฉันเลือกการจัดส่งสินค้าผ่าน LINE MAN MESSENGER

ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องมี application LINE MAN โดยสามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ที่เมนู MY จาก LINE SHOPPING

5. LINE MAN MESSENGER สามารถขนส่งได้ทุกทีหรือไม่

LINE MAN MESSENGER สามารถจัดส่งในกรอบระยะทางที่ระบบ LINE MAN กำหนด

หากเกินกรอบระยะทางที่ LINE MAN กำหนดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ระบบจะขึ้นว่าอยู่นอกเขตบริการ สำหรับที่อยู่ที่ผู้ซื้อเลือก

6. ฉันสามารถส่งของขวัญ SEND GIFT โดนการเชื่อมต่อ LINE MAN MESSENGER ได้หรือไม่

ปัจจุบันระบบยัง ไม่ รองรับการส่งของขวัญ SEND GIFT โดยการเชื่อมระบบขนส่ง LINE MAN MESSENGER แต่ผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลือกขนส่งอื่นที่ทางผู้ขายตั้งค่าได้

7. หากผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย ปักหมุดผิด จนทำให้เกิดค่าส่งสินค้าเพิ่มเติม ฉันจะทำอย่างไร

- หากค่าขนส่งไม่ตรงจากที่ผู้ซื้อชำระเงิน เนื่องจากผู้ขายปักหมุดคลาดเคลื่อน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ส่วนต่างค่าขนส่ง โดยสามารถชำระโดยตรงให้แก่ LINE MAN MESSENGER หรือ ติดต่อ Support LINE MAN

- หากค่าขนส่งไม่ตรงจากที่ผู้ซื้อชำระเงิน เนื่องจากผู้ซื้อปักหมุดคลาดเคลื่อน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบ ส่วนต่างค่าขนส่ง โดยสามารถชำระส่วนต่าง ดังนี้

กรณีที่ ผู้ขายชำระ LINE MAN MESSENGER ด้วยเงินสด ให้ผู้ซื้อชำระส่วนต่าง โดยตรงให้แก่ rider

กรณีที่ ผู้ขายชำระ LINE MAN MESSENGER ด้วยบัตรเครดิต เดบิต หรือ Rabbit LINE Pay ให้ผู้ซื้อชำระส่วนต่างโดยตรงให้แก่ผู้ขาย เพราะ LINE MAN MESSENGER จะหักค่าขนส่งส่วนต่างจากบัตรเครดิต เดบิต หรือ Rabbit LINE Pay ของผู้ขาย

8. หาก LINE MAN MESSENGER ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ ทาง LINE MAN MESSENGER จะทำอย่างไร

LINE MAN MESSENGER จะพยายามติดต่อผู้ซื้อ หรือไปยังจุดส่งของที่ผู้ซื้อระบุใน Note to rider (กรุณาระบุให้ชัดเจน เช่น ฝากที่นิติ เพื่อความชัดเจนของการส่งสินค้า)

หากไม่พบจุดที่สามารถส่งของได้ LINE MAN MESSENGER จะติดต่อผู้ขาย เพื่อส่งสินค้าคืน ผู้ขายมีสิทธิ์รับหรือไม่รับสินค้าคืนได้ และผู้ซื้ออาจไม่ได้รับสินค้านั้น และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

 

9. LINE MAN MESSENGER มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักและขนาด อย่างไรบ้าง

LINE MAN MESSENGER จะขนส่งผ่านรถจักรยานยนต์เท่านั้น

ขนาดและน้ำหนักที่ LINE MAN MESSENGER สามารถขนส่งได้สูงสุดต่อครั้ง คือ กxยxส 40x40x40 ซม. และ/หรือ 15 กก.

หากหน้างานพบว่าน้ำหนักและขนาดเกินกว่าที่กำหนด ทางผู้ขายสามารถยกเลิกออเดอร์นั้น เพื่อให้ผู้ซื้อเปลี่ยนวิธีขนส่งใหม่

 

10. ถ้าฉันสั่งสินค้า LINE SHOPPING แต่จัดส่งโดย LINE MAN MESSENGER ฉันจะต้องชำระค่าส่งให้ LINE MAN MESSENGER หรือไม่

ผู้ซื้อได้ทำการชำระค่าส่งรวมไปกับออเดอร์ผ่าน LINE SHOPPING แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องแยกชำระเพิ่ม

ยกเว้น กรณีที่ผู้ซื้อปักหมุดคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้ซื้อต้องชำระค่าส่งส่วนเกินเอง

 

11. หากเกิดปัญหาด้านขนส่งจาก LINE MAN MESSENGER ฉันจะทำอย่างไร

เนื่องจาก LINE SHOPPING เป็นเพียง platform เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียก LINE MAN MESSENGER

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติจะเป็นไปตามกฎระเบียบของ LINE MAN MESSENGER (ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการเมสเซ็นเจอร์ และ คำถามพบบ่อย LINE MAN MESSENGER)

หากผู้ขายพบปัญหาหรือคำถามเพิ่มเติม ในการส่งสินค้าผ่าน LINE MAN MESSENGER ผู้ขายสามารถติดต่อทาง LINE MAN MESSENGER ได้โดยตรง

ช่องทางติดต่อ LINE MAN MESSENGER

- อีเมล support.lm@lmwn.com

- ทาง LINE MAN Application ในเมนู Help Center หรือ LIVE CHAT

 

12. ฉันจะใช้ข้อมูลอะไรในการพูดคุย หากเกิดปัญหาการส่งผ่าน LINE MAN MESSENGER

ผู้ขายสามารถใช้หมายเลขออเดอร์จากทาง LINE SHOPPING หรือ หมายเลขพัสดุ ที่ขึ้นต้นด้วย LMM-xxx เป็นข้อมูลประกอบการสื่อสารกับ LINE MAN Support

 

อ่านเพิ่มเติมสำหรับ Term and condition ได้ที่นี่

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020