การแก้ไขเพิ่มเติม “ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิง” ครั้งที่ 2

LINE SHOPPING

14 Mar 2024

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิง ครั้งที่ 2

(หมายเหตุ: การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิงจะปรากฏตาม “ตัวอักษรสีแดง”)วันที่ผลใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) นี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ:  หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการฯ นี้ ก่อนวันที่มีผลใช้บังคับ ท่านสามารถทำได้โดยไม่ต้องเข้ามาใช้ในบริการฯ นี้อีกนับตั้งแต่วันที่มีผลใช้บังคับ โดยไม่จำเป็นต้องลบบัญชีผู้ใช้งานไลน์แต่อย่างใด (เนื่องจากการใช้บริการฯ นี้ ได้เชื่อมต่อกับบัญชีแอปพลิเคชันไลน์) ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานได้ใช้บริการนี้ตั้งแต่วันที่ผลใช้บังคับไปแล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเปลี่ยนแปลงนี้ทันที

 

________________________________________________________________________

The Summary Details of Revised “LINE SHOPPING Terms of Service” No. 2

(Note: Amendments to the LINE SHOPPING Terms of Service will be indicated in “Red Color”.)

Effective date

This revised LINE SHOPPING Terms of Service (No.2) will come into effect from 29 March 2024 onwards.

 

Note:  If users wish to cancel this service before the effective date, you can do so without accessing the service again from the date on which it becomes effective. Please note that you do not need to delete LINE user account since this service is linked to the LINE application account. However, if the users use this service after the effective date, it will be deemed that you to have agreed to the revised terms and conditions immediately.

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020