รายละเอียดช้อปลดหย่อนภาษี EASY E-RECEIPT ประจำปี 2567 ที่ LINE SHOPPING

LINE SHOPPING

15 Jan 2024

ขาช้อปห้ามพลาด!! ช้อปสนุกที่ LINE SHOPPING
ช้อปลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท*

 

ข้อควรระวัง! การซื้อสินค้าและบริการเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนในโครงการนี้

  1. ทองคำแท่ง ไม่เข้าร่วม เนื่องจากทองคำแท่งเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการไม่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี อันเป็นหลักฐานการใช้สิทธิตามมาตรการนี้
  2. ทองรูปพรรณ เข้าร่วม แต่นำมาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าได้ เฉพาะค่ากำเหน็จ (ตามมูลค่าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ได้
  3. ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำหัตกรรม ค่าศัลยกรรมอื่นใด ไม่เข้าร่วม เนื่องจากการให้บริการของสถานพยาบาล ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการไม่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี อันเป็นหลักฐานการใช้สิทธิตามมาตรการนี้

ข้อแนะนำ ขาช้อปต้องชัวร์! สอบถามกับร้านค้าก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้สิทธิ์ช้อปลดหย่อนภาษีในโครงการนี้!

 

 

รายละเอียดการขอใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

1). ลูกค้าต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

2). ลูกค้าจะต้องซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม LINE SHOPPING เท่านั้น 

3). ลูกค้าต้องสอบถามร้านค้าเกี่ยวกับประเภทและรายละเอียดการออกใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยสามารถทักแชทหาร้านค้าโดยกดปุ่มทางด้านล่างตามรูปก่อนทำการสั่งซื้อ

4). ลูกค้ามีหน้าที่ต้องขอใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป/ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ทุกครั้งในการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านแพลตฟอร์ม LINE SHOPPING ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ LINE SHOPPING และ/หรือร้านค้ากำหนด หลังการสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จ

5). LINE SHOPPING ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยตรง โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ให้ข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการออกใบกำกับภาษีเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่าน

6). LINE SHOPPING ไม่มีส่วนรับผิดชอบ หากร้านค้าปฏิเสธในการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วม และสินค้าที่สามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีในโครงการ Easy E-Receipt กับร้านค้าก่อนสั่งซื้อสินค้า

7). เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

 

 

กดส่งของขวัญ SEND GIFT ให้เพื่อนใน LINE ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้นะ

1). ลูกค้าต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

2). ลูกค้าจะต้องซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม LINE SHOPPING เท่านั้น 

3). ลูกค้าต้องสอบถามร้านค้าเกี่ยวกับประเภทและรายละเอียดการออกใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยสามารถทักแชทหาร้านค้าโดยกดปุ่มทางด้านล่างตามรูปก่อนทำการสั่งซื้อ

4). ลูกค้ามีหน้าที่ต้องขอใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป/ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ทุกครั้งในการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านแพลตฟอร์ม LINE SHOPPING ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ LINE SHOPPING และ/หรือร้านค้ากำหนด หลังการสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จ

5). ลูกค้า (ผู้ทำการสั่งซื้อหรือผู้ส่งของขวัญจะต้องแจ้งที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียภาษีอากร แก่ร้านค้า

6). LINE SHOPPING ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยตรง โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ให้ข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการออกใบกำกับภาษีเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่าน

7). LINE SHOPPING ไม่มีส่วนรับผิดชอบ หากร้านค้าปฏิเสธในการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วม และสินค้าที่สามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีในโครงการ Easy E-Receipt กับร้านค้าก่อนสั่งซื้อสินค้า

8). เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย...
การออกใบกำกับภาษีรูปแบบเต็ม
และใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

 

 

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020