ข้อกำหนดและเงื่อนไข (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) การร่วมสนุกกิจกรรมส่งด่วนด้วย LINE MAN MESSENGER รับ LINE POINTS 50% ของค่าขนส่ง สูงสุด 50 พอยท์ สำหรับเดือนกันยายน 2566

LINE SHOPPING

01 Sep 2023

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับการร่วมกิจกรรม “ส่งด่วนด้วย LINE MAN MESSENGER รับ LINE POINTS 50% ของค่าขนส่ง สูงสุด 50 พอยท์ สำหรับเดือนกันยายน 2566”

 

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ช้อปปิ้ง (LINE SHOPPING Terms of Service) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

(หมายเหตุ: ร้านค้าที่จะได้รับการส่งเสริมเป็นร้านค้าที่ให้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ได้ สามารถศึกษาข้อกำหนดเงื่อนไขของกิจกรรมการให้ไลน์พอยท์ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้)

 

ชื่อกิจกรรม       

ส่งด่วนด้วย LINE MAN MESSENGER รับ LINE POINTS 50% ของค่าขนส่ง สูงสุด 50 พอยท์ สำหรับเดือนกันยายน 2566

 

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

 

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท หรือ ผู้จัดกิจกรรม)

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเพิ่มเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE SHOPPING เพื่อให้สามารถรับการแจ้งเตือน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมครั้งนี้ผ่านช่องทาง LINE VOOM ของบัญชีทางการ LINE SHOPPING  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถคลิกเพิ่มเพื่อนได้เลยที่ลิงก์นี้ [https://lin.ee/mhsFrzB] กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE SHOPPING อยู่แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 2. ได้ทันที

 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ระบบไลน์ (Log-in) จากนั้นทำคำสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการจากหน้าหลัก (Homepage) ของ LINE SHOPPING ผ่านลิงก์ https://shop.line.me หรือ ช่องทางอื่น ๆ ของ LINE SHOPPING  หรือ จากหน้าร้านค้าต่าง ๆ (Storefront) ของ LINE SHOPPING โดยตรง และเลือกการจัดส่งสินค้าโดยใช้ LINE MAN MESSENGER ที่ทางร้านค้าได้เชื่อมต่อระบบไว้กับ LINE SHOPPING เท่านั้น 

 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีการเชื่อมต่อระบบกับ LINE MAN MESSENGER และเลือกการจัดส่งสินค้าโดยใช้ LINE MAN MESSENGER และการจัดส่งดังกล่าวต้องมีสถานะการจัดส่งสำเร็จสำหรับการสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้น ๆ เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้  

ทั้งนี้ ร้านค้าที่มีการเชื่อมต่อระบบกับ LINE MAN MESSENGER เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎข้อความ “บริการผ่านแมสเซนเจอร์” กรณีใช้ภาษาไทย หรือ “Messenger service” กรณีใช้ภาษาอังกฤษ ที่ด้านล่างชื่อผู้ขนส่ง LINE MAN MESSENGER และจะแสดงรายละเอียดการคำนวณราคาค่าขนส่งสินค้า โดยจะขึ้นอยู่กับระยะทางของที่อยู่ผู้รับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกไว้

4. เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนใดได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ถูกต้องและครบถ้วนก่อน (First come, first served basis) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีสิทธิ์ได้รับ LINE POINTS จำนวน 50% จากมูลค่าของค่าขนส่งสินค้าโดยคำนวณจากระยะทางที่อยู่ของผู้รับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกไว้ของคำสั่งซื้อสำเร็จนั้น แต่ไม่เกิน 50 พอยท์ ต่อออเดอร์ เว้นแต่ จำนวน LINE POINTS จะหมดลงก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมครั้งนี้

 

5. 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง แต่จะมีสิทธิ์ได้รับ LINE POINTS รวมสูงสุดจำนวน 250 พอยท์ เท่านั้น ตลอดระยะเวลาในกิจกรรมครั้งนี้

 

6. จำนวน LINE POINTS ในกิจกรรมนี้มีจำนวนทั้งหมด 100,000 พอยท์ ตลอดระยะเวลาในกิจกรรมครั้งนี้

 

7. จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับจะถูกคำนวณเป็นจำนวนเต็ม โดยจะปัดทศนิยมขึ้นหากทศนิยมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 

 

8. บริษัทจะทำการส่งมอบ LINE POINTS ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องและครบถ้วนตามวันที่กำหนด โดยถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นพิจารณาถึงความเหมาะสมและส่งมอบ LINE POINTS ตามวันที่กำหนดไว้นี้

 • วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566
 • วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566

 

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับ LINE POINTS ทั้งหมด ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ไม่ได้เลือกใช้การจัดส่งสินค้าโดย LINE MAN MESSENGER ที่เชื่อมต่อกับระบบของ LINE SHOPPING
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือร้านค้าขอยกเลิกออเดอร์หรือยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ
 • การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
 • คำสั่งซื้อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่ได้รับสถานะ “การจัดส่งสำเร็จ” จาก LINE MAN MESSENGER
 • ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้

ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกเลิกออเดอร์ หรือยกเลิกรายการสินค้าใดในออเดอร์นั้น ๆ หลังจากที่ได้รับ LINE POINTS แล้ว บริษัทมีสิทธิ์เรียกคืน LINE POINTS ตามจำนวนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากออเดอร์ที่ยกเลิกทันที

 

10. ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ LINE POINTS ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ระบบจะไม่แสดงข้อความเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมในหน้าคำสั่งซื้อ ดังต่อไปนี้

 • กรณีใช้ภาษาไทย : “รับสูงสุด 50 LINE POINTS! รับ LINE POINTS 50% ของค่าจัดส่ง เมื่อเลือกส่งสินค้าด้วย LINE MAN Messenger!
 • กรณีใช้ภาษาอังกฤษ : “Earn up to 50 LINE POINTS. Get 50% LINE POINTS of shipping fee by selecting LINE MAN Messenger!

 

11. การได้รับ LINE POINTS จากกิจกรรมนี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับนำไปจำหน่ายต่อในทางการค้าแต่อย่างใด

 

12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการได้รับ LINE POINTS ดังกล่าวอาจถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตามประมวลรัษฎากร และอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

13. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับ LINE POINTS ประจำเดือนกันยายนตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://contact-cc.line.me/ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:59 น. เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน ในทุกกรณี พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้

- ข้อมูลคำสั่งซื้อที่มีรายละเอียดชัดเจน ได้แก่ หมายเลขคำสั่งซื้อ มูลค่าค่าขนส่ง รูปแบบการขนส่ง ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการได้รับสินค้า 

 

14. เงื่อนไขสำหรับร้านค้า: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชะลอการชำระเงินที่ร้านค้าได้รับจากลูกค้าในช่วงการตรวจสอบ หรือการระงับการให้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) แก่ลูกค้าของร้านค้าท่านเป็นการชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน และรวมไปถึงยึดเงินที่ร้านค้าได้รับจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าด้วยกลฉ้อฉล ทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งไลน์พอยท์ (LINE POINTS) โดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้ากันจริง เป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่บริษัทได้รับ โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

 

เงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS)   

 1. เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สั่งซื้อสินค้าตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนแล้ว และต้องการตรวจสอบข้อมูล LINE POINTS ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ที่ Wallet หน้า LINE POINTS

 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ LINE POINTS ตามเงื่อนไขและวันที่ระบุในข้อ 8 ของเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์

 

3. เมื่อ LINE POINTS ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับ LINE POINTS

 

4. LINE POINTS จะมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ LINE POINTS ทั้งนี้ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้ LINE POINTS ดังกล่าวได้อีก

 

5. LINE POINTS มีมูลค่า 1 บาท โดยสามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE [https://store.line.me/home] และการชำระเงินผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ทั้งออนไลน์และตามเคาเตอร์ต่าง ๆ

            

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งานไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ได้ที่ https://contact-cc.line.me/ หรือ support_lineshopping@linecorp.com

              

7. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์นี้ https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en 

           

เงื่อนไขทั่วไป

1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

2.  LINE POINTS ใช้สำหรับการแลกเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่เสนอขายบน LINE SHOPPING เท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

3. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มของ LINE

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

5. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

6. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

7. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น

9. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสียสิทธิ์ หรือเพิ่มหน้าที่จากเดิมที่ระบุไว้นี้ บริษัทจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง LINE VOOM ของบัญชีทางการ LINE SHOPPING

10. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น เลขคำสั่งซื้อ เวลาและวันที่ของคำสั่งซื้อ สถานะการชำระเงิน) (1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม (4) เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้ชนะรางวัล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของ LINE ตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น LINE อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัท ไลน์เพย์ คอร์เปอเรชั่น LINE จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp) 

13. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp 

14. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ผ่านช่องทาง contact.line.me หรือ support_lineshopping@linecorp.com

 

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020