กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING Birthday Surprise: Magical Destination

LINE SHOPPING

01 Mar 2023

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING Birthday Surprise: Magical Destination

 

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

 

 

ชื่อกิจกรรม       

LINE SHOPPING Birthday Surprise: Magical Destination

 

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:59 น.

 

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท หรือ ผู้จัดกิจกรรม)

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 • การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth)

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น (มีบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และปัจจุบันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดถูกใจ (Liked) และกดติดตาม (Following) เฟซบุ๊กเพจ LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth)

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดถูกใจ (Liked) และแชร์ (Share) โพสต์เฟซบุ๊กกิจกรรมครั้งนี้ของ LINE SHOPPING Thailand ชื่อกิจกรรมว่า “LINE SHOPPING Birthday Surprise: Magical Destination” ไปยังบัญชีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)

 

 1. จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงความคิดเห็น (Comment) ใต้โพสต์กิจกรรมครั้งนี้ในเฟซบุ๊กของ LINE SHOPPING Thailand โดยโพสต์รูปภาพและข้อความตามรายละเอียดที่กำหนดดังต่อไปนี้

 

          4.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องล็อกอิน (Log in) เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้บริการ LINE SHOPPING ผ่านบัญชีไลน์ (LINE Account) ของท่านเท่านั้น เพื่อเลือกถ่ายภาพจากหน้าจอ (Screen Capture) จากสินค้าต่าง ๆ ที่สามารถใช้บริการส่งของขวัญได้ (SEND GIFT) และต้องเป็นสินค้าที่ร่วมกิจกรรม SHARE & EARN

 

                4.1.1 สินค้าที่สามารถใช้บริการส่งของขวัญได้จะปรากฏสัญลักษณ์ “กล่องของขวัญ ” อยู่บนหน้าสินค้า และเมื่อกดเข้าไปยังตัวสินค้าแล้ว จะปรากฏปุ่มให้สามารถคลิก “ส่งของขวัญ” หรือ “SEND GIFT” ก็ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพจากหน้าจอได้

 

                 4.1.2 สินค้าที่ร่วมกิจกรรม SHARE & EARN จะปรากฏสัญลักษณ์ “” อยู่บนหน้าสินค้าเช่นเดียวกัน

 

           4.2 จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องคัดลอกลิงก์ของสินค้าที่ได้ถ่ายภาพจากหน้าจอไว้ตามข้อ 4.1โดยการกดแชร์สินค้าผ่านกิจกรรม SHARE & EARN เท่านั้น โดยให้คลิกที่สัญลักษณ์ “” ที่ปรากฏอยู่บนหน้าสินค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงจะสามารถคัดลอกลิงก์ของสินค้าผ่านการคัดลอกยูอาร์แอล (URL Copy) ได้

 

         4.3 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโพสต์ภาพสินค้าที่ได้จากการถ่ายภาพจากหน้าจอในข้อ 4.1 และวางลิงก์ของสินค้าที่ได้จากวิธีการคัดลอกยูอาร์แอล (URL) ตามข้อ 4.2 ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น (Comment) ใต้โพสต์ของกิจกรรมครั้งนี้ในเฟซบุ๊กของ LINE SHOPPING Thailandและเขียนอธิบายประกอบรูปภาพว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยากสมปรารถนาในเรื่องใด และสินค้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกมาจะช่วยให้สมปรารถนาได้อย่างไร”จากนั้น ให้แท็ก (Tag) บัญชีเฟซบุ๊กของเพื่อนเป็นจำนวน 3 คน ในช่องแสดงความคิดเห็นที่เดียวกันนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเพื่อนก่อนแท็กบัญชีเฟซบุ๊กของเพื่อนแล้ว

 

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเปิดโพสต์ดังกล่าวเป็นสาธารณะ (Public) ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

 

 

 • การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางบัญชีอินสตาแกรมของ LINE SHOPPING THAILAND(@lineshoppingth)

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดติดตาม (Following) บัญชีอินสตาแกรมของ LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth)

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดถูกใจ (Liked) โพสต์อินสตาแกรมกิจกรรมครั้งนี้ของ LINE SHOPPING THAILAND ชื่อกิจกรรมว่า “LINE SHOPPING Birthday Surprise: Magical Destination”

 

 1. แชร์โพสต์กิจกรรมลงบนสตอรี่ (Share a post to story) ผ่านบัญชีอินสตาแกรมของตัวเอง และแท็ก (Tag) บัญชีอินสตาแกรม LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth) พร้อมทั้งแท็ก (Tag) บัญชีอินสตาแกรมของเพื่อนเป็นจำนวน 3 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเพื่อนก่อนแท็กบัญชีอินสตาแกรมของเพื่อนแล้ว

 

 1. จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงความคิดเห็น (Comment) ใต้โพสต์กิจกรรมครั้งนี้ในอินสตาแกรมของ LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth) โดยเขียนอธิบายว่า "ทำไมคุณอยากไปดิสนีย์แลนด์และคุณอยากไปกับใคร" จากนั้นให้แท็ก (Tag) บัญชีอินสตาแกรมของเพื่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยากไปด้วยเป็นจำนวน 1 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเพื่อนก่อนแท็กบัญชีอินสตาแกรมของเพื่อนแล้ว

 

 

 

สิทธิประโยชน์

 

 1. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก บริษัทจะคัดเลือก รูปภาพถ่ายจากหน้าจอและเหตุผลอธิบายประกอบรูปภาพที่บริษัทชื่นชอบและถูกใจมากที่สุด จำนวน 1 ท่าน

 

 1. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอินสตาแกรม บริษัทจะคัดเลือกเหตุผลที่บริษัทชื่นชอบและถูกใจมากที่สุด จำนวน 1 ท่าน

 

 1. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่ เฟซบุ๊ก LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth) และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอินสตาแกรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่ บัญชีอินสตาแกรม LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth)

 

4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอินสตาแกรมข้างต้นจะได้รับรางวัลเป็น แพคเกจท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ (E-Voucher) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวนท่านละ 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มีมูลค่าสูงสุดรางวัลละ 88,000 บาท (มูลค่าของรางวัล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งมูลค่าของรางวัลดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ผู้ได้รับรางวัลเลือกเดินทาง) โดยแพคเกจที่เป็นของรางวัลดังกล่าวมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 • บริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแพคเกจของรางวัลในรูปแบบ E-Voucher ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทางอีเมล (E-mail) ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และผู้ได้รับรางวัลต้องแจ้งรหัสที่อยู่ใน E-Voucher เพื่อแสดงความประสงค์ใช้สิทธิแพคเกจของรางวัลภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งวันและเวลาที่ต้องการเดินทางแก่ร้านค้าผู้จัดทำแพคเกจภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • ผู้ได้รับรางวัลสามารถเดินทางตามแพคเกจของรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น
 • ผู้ได้รับรางวัลสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิแพคเกจของรางวัล หรือกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันและเวลาเดินทาง ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ระบุดังต่อไปนี้
  • ชื่อร้านค้าที่จัดทำแพคเกจของรางวัล : Love Travel by Alice
  • LINE Official Account : @lovetravelbyalice
  • เบอร์โทรศัพท์ : 091-989-1414
  • E-mail : lovetravelbyalice@hotmail.com
  • LINE ID : a_alice
 • ในกรณีตั๋วเครื่องบินมีการปรับอัตราค่าบริการ เนื่องจากวันและเวลาที่ผู้ได้รับรางวัลต้องการเดินทางอยู่ในช่วง High Season หรือด้วยเหตุผลอื่นใด ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าบริการส่วนต่างที่เกินจากมูลค่าของรางวัลด้วยตนเอง
 • กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิแพคเกจของรางวัลที่ได้รับภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับของรางวัล หรือไม่แจ้งวันและเวลาที่ต้องการเดินทางภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หรือไม่สามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่แจ้งความประสงค์ หรือไม่สามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับร้านค้าผู้จัดทำแพคเกจ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัทถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้
 • บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ได้รับรางวัลใช้หรือแจ้งต่อร้านค้าผู้จัดทำแพคเกจของรางวัลสำหรับการแจ้งความประสงค์ใช้แพคเกจของรางวัล, การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันและเวลาเดินทาง และการติดต่อใด ๆ ระหว่างผู้ได้รับรางวัลกับร้านค้าผู้จัดทำแพคเกจของรางวัลในเรื่องเกี่ยวกับแพคเกจของรางวัล ให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าผู้จัดทำแพคเกจของรางวัล
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามของระเบียบและข้อบังคับของท่าอากาศยานและสายการบินที่ระบุในแพคเกจ

 

 1. เมื่อประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth) จะต้องติดต่อรับรางวัลผ่านกล่องข้อความ (Message) ก่อนจึงจะกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลผ่านลิงก์ที่จะส่งไปให้ ในกรณีผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอินสตาแกรมของ LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth) จะต้องติดต่อรับรางวัลผ่านกล่องข้อความส่วนตัว (Direct Message) ก่อนจึงจะสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลได้ ทั้งนี้ หลังจากผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลผ่านกล่องข้อความ (Message) หรือกล่องข้อความส่วนตัว (Direct Message) เข้ามาแล้ว ทีมงานจะดำเนินการตอบกลับภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะต้องใช้บัญชีที่ตรงกับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามประกาศรายชื่อในการติดต่อ และส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงข้อมูลประกอบการขอรับรางวัล ดังต่อไปนี้

 

 • กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth) ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
 • ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าบัญชี (Profile) ของเฟซบุ๊กเพจ LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth) ที่ผู้ได้รับรางวัลได้กดถูกใจ (Liked) และกดติดตาม (Following) ตามที่กำหนดในข้อ 2. ของการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
 • ภาพถ่ายหน้าจอของการกดถูกใจ (Liked) โพสต์กิจกรรมครั้งนี้ บนเฟซบุ๊กเพจ LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth) ตามที่กำหนดในข้อ 3. ของการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
 • ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าบัญชี (Profile) เฟซบุ๊กของผู้ได้รับรางวัลที่แสดงให้เห็นการแชร์โพสต์กิจกรรมครั้งนี้ของ LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth) และตั้งค่าการแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นสาธารณะ (Public) ตามที่กำหนดในข้อ 3. ของการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
 • ภาพถ่ายหน้าจอการโพสต์รูปภาพสินค้าและเขียนเหตุผลอธิบายประกอบรูปภาพ ตามที่กำหนดในข้อ 4. ของการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก

 

 • กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอินสตาแกรม LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
  • ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าบัญชี (Profile) ของอินสตาแกรมของ LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth) ที่ผู้ได้รับรางวัลได้กดติดตาม (Following) ตามที่กำหนดในข้อ 1. ของการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอินสตาแกรม
  • ภาพถ่ายหน้าจอของโพสต์กิจกรรมครั้งนี้บนอินสตาแกรมของ LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth) ที่ผู้ได้รับรางวัลได้กดถูกใจ (Liked) ตามที่กำหนดในข้อ 2. ของการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอินสตาแกรม
  • ภาพถ่ายหน้าจอที่ผู้ได้รับรางวัลแชร์โพสต์กิจกรรมครั้งนี้ลงบนสตอรี่(Instagram Story) ผ่านบัญชีอินสตาแกรมของตัวเอง และแท็ก (Tag) บัญชีอินสตาแกรมLINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth) พร้อมทั้งแท็ก (Tag) บัญชีอินสตาแกรมของเพื่อนเป็นจำนวน 3 คน ตามที่กำหนดในข้อ 3. ของการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอินสตาแกรม
  • ภาพถ่ายหน้าจอที่ผู้ได้รับรางวัลแสดงความคิดเห็น (Comment) ที่แสดงเหตุผลและแท็ก (Tag) เพื่อนจำนวน 1 คนใต้โพสต์กิจกรรมครั้งนี้ในอินสตาแกรมของ LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth) ตามที่กำหนดในข้อ 4. ของการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอินสตาแกรม

 

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางเฟซบุ๊กและผ่านช่องทางอินสตาแกรมจะต้องส่งข้อมูลประกอบการขอรับรางวัล ดังต่อไปนี้
 • ชื่อและนามสกุล
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล)
 • อีเมล (สำหรับใช้จัดส่ง E-Voucher แพคเกจของรางวัล และเอกสารรับรองการรับรางวัล)
 • LINE ID

 

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัล กรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ และส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลประกอบการรับรางวัลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ท่าน จะต้องยืนยันตัวตนในเอกสารรับรองการรับรางวัล (Confirmation Letter) อีกครั้งหนึ่งก่อนจึงจะสามารถรับรางวัลได้

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้สองช่องทางพร้อมกัน คือ เฟซบุ๊กเพจ LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth) และบัญชีอินสตาแกรมของ LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth) หรือเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอจำกัดสิทธิ์การได้รับรางวัลเป็น 1 บัญชีผู้ใช้งาน และ ชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับรางวัล ต่อ 1 สิทธิ์การรับรางวัลเท่านั้น

 

 1. บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะเป็นผู้ชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการให้ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจึงไม่มีหน้าที่ในการชำระภาษีดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเป็นผู้แบกรับภาระภาษีและดำเนินการชำระต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง

 

เงื่อนไขทั่วไป

 

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 3. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 4. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้
 5. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 7. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสียสิทธิ์ หรือเพิ่มหน้าที่จากเดิมที่ระบุไว้นี้ บริษัทจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง เฟซบุ๊กเพจ LINE SHOPPING Thailand (@lineshoppingth) และบัญชีอินสตาแกรมของ LINE SHOPPING THAILAND (@lineshoppingth)
 8. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 10. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่บริษัทจัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์) ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์) ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม) เอกสารส่วนตัว (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม (4) เพื่อติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5) เพื่อประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล/ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม (6) เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้ชนะรางวัล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (7) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของ LINE ตามกฎหมาย LINE จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น  หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp)
 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 12. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ผ่านช่องทาง contact.line.me

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020