ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING SEND GIFT, GIFT แรกแจกพอยท์(สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) ประจำเดือนมกราคม 2566

LINE SHOPPING

16 Dec 2022

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING SEND GIFT, GIFT แรกแจกพอยท์(สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) ประจำเดือนมกราคม 2566

 

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อนหรือขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ช้อปปิ้ง (LINE SHOPPING Terms of Service) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

**สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เปิดจากโทรศัพท์มือถือ กรุณาอ่านแนวนอนเท่านั้น เนื่องจากอ่านแนวตั้งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าใจเงื่อนไขกิจกรรมได้**

ชื่อกิจกรรม

LINE SHOPPING SEND GIFT, GIFT แรกแจกพอยท์

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:59 น.

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเพิ่มเพื่อนกับบัญชีทางการLINE SHOPPING เพื่อให้สามารถรับการแจ้งเตือนในกรณีที่จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้หมดแล้ว (โดยจะแจ้งเตือนผ่านช่องทาง LINE VOOM ของบัญชีทางการ LINE SHOPPING) หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถคลิกเพิ่มเพื่อนได้เลยที่ลิงก์นี้ [https://lin.ee/mhsFrzB] กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE SHOPPING อยู่แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 2. ได้ทันที

 

2.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องล็อกอิน (log in) เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้บริการ LINE SHOPPING ผ่านบัญชีไลน์ (LINE Account) ของท่านเท่านั้น ถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

 

3.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการส่งของขวัญของ LINE SHOPPING เพื่อส่งสินค้านั้นให้กับบุคคลอื่น ซึ่งสินค้าดังกล่าวต้องมีมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์

ตามรายละเอียดที่กำหนดตามข้อ 3.1-3.2 ด้านล่างนี้ (คำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า) โดยการใช้บริการส่งของขวัญในกิจกรรมครั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่ “เครื่องหมายรูปกล่องของขวัญ” หรือคลิกปุ่ม “ส่งของขวัญ” หรือ “SEND GIFT”และเลือกบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการให้เป็น “ผู้รับของขวัญ” โดยผู้รับของขวัญจะต้องเป็นเพื่อนในบัญชีไลน์ (LINE ACCOUNT) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

3.1        กรณีซื้อสินค้าเพื่อใช้บริการส่งของขวัญที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:59 น.

3.2        กรณีซื้อสินค้าเพื่อใช้บริการส่งของขวัญที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:59 น.

 

4.          การสั่งซื้อสินค้าโดยใช้บริการส่งของขวัญที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสั่งซื้อสินค้าที่เข้าร่วมกับกิจกรรมนี้เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ โดยสินค้าที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ คือ สินค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของกิจกรรมครั้งนี้ หากสั่งซื้อสินค้าโดยใช้บริการส่งของขวัญกับสินค้าดังต่อไปนี้

  • ร้านค้าที่จำหน่าย และ/หรือสินค้าประเภทอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็กที่มีอายุ 0-3 ปี ได้แก่ นมสูตร 1 และสูตร 2
  • ร้านค้าที่จำหน่ายบัตรกำนัล และ/หรือสินค้าประเภท (Voucher) และ/หรือ บัตรเติมเงิน หรือบัตรอื่นใดที่มีลักษณะนำมาขายต่อ ซึ่งไม่ได้จำหน่ายจากร้านค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เว้นแต่ร้านค้านั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร
  • ร้านที่จำหน่ายสินค้าประเภททอง ทองรูปพรรณ ทองแท่ง หรือทองแผ่น
  • หรือร้านค้าอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถดูหน้ากิจกรรมนี้ได้จากลิงก์นี้[https://shop.line.me/home/gift-zone]

 

5.          ผู้รับของขวัญจะได้รับข้อความไลน์ (LINE) จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งเตือนว่าได้รับของขวัญ โดยผู้รับของขวัญจะรับของขวัญได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ (“ขั้นตอนการรับของขวัญ”)

5.1     คลิกปุ่ม “Open your gift” หรือ “เปิดกล่องของขวัญ”

5.2  คลิกยืนยันที่อยู่สำหรับการจัดส่งของขวัญ ตามที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกไว้ หรือคลิกแก้ไขที่อยู่ใหม่ตามที่ต้องการ ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้กรอกที่อยู่ในการจัดส่งของขวัญไว้ ให้ผู้รับของขวัญกรอกที่อยู่ด้วยตนเองและคลิกยืนยันได้เลย

5.3  พิจารณาและคลิกยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขของการรับของขวัญ และผู้รับของขวัญสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้เพิ่มร้านค้าผู้จัดส่งของขวัญนั้นเป็นเพื่อนหรือไม่ (หากเพิ่มเป็นเพื่อนผู้รับของขวัญจะสามารถติดตามสถานะการจัดส่งของขวัญได้) สุดท้ายจะต้องคลิกปุ่ม “Receive gift” หรือ “รับของขวัญ”

 

ทั้งนี้ ผู้รับของขวัญจะต้องรับของขวัญตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:59 น.

 

สิทธิประโยชน์

1.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สั่งซื้อสินค้าและใช้บริการส่งของขวัญครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่ระบุในข้อ 3.1 – 3.2 ที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการส่งของขวัญครั้งแรกเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1.1)         ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,800 ท่านแรก ที่สั่งซื้อสินค้าและใช้บริการส่งของขวัญครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ข้างต้นนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ท่านละ 100 พอยท์ โดยมีมูลค่ารางวัลละ 100 บาท

1.2)         ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,300 ท่านแรก ที่สั่งซื้อสินค้าและใช้บริการส่งของขวัญครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้นนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ท่านละ 30 พอยท์ โดยมีมูลค่ารางวัลละ 30 บาท

 

บริษัทจะพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สั่งซื้อสินค้าและใช้บริการส่งของขวัญเข้ามาก่อน (First-Come-First-Serve Basis) ในการพิจารณาให้ของรางวัล ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบจำนวน 4,100 ท่านแล้ว  บริษัทจะประกาศการแจ้งเตือนให้ทราบผ่านหน้า LINE VOOM ของบัญชีทางการ LINE SHOPPINGต่อไป

 

2.          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชี ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จำนวนสูงสุดที่ 30 พอยท์ หรือ 100 พอยท์ แล้วแต่กรณีเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลเป็นไลน์พอยท์ (LINE POINT) ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้อใดแล้ว (เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้อ 3.1 – 3.2) จะไม่สามารถรับรางวัลในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้ออื่นได้อีก)

 

3.          บริษัทจะนำส่งไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

4.    การได้รับ LINE POINTS จากกิจกรรมนี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับนำไปจำหน่ายต่อในทางการค้าแต่อย่างใด

 

5.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการได้รับ LINE POINTS ดังกล่าวอาจถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 (8) ตามประมวลรัษฎากร และอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

6.          หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับ LINE POINTS ตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://contact-cc.line.me/  ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 23:59 น. เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน ในทุกกรณี พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้

 

o   เลขที่คำสั่งซื้อ (Order Number)

o   ภาพถ่ายจากหน้าจอ (Screen Capture) ที่แสดงถึงข้อมูลการส่งของขวัญนั้นๆ

เงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

1.    เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สั่งซื้อสินค้าและใช้บริการส่งของขวัญให้แก่ผู้รับของขวัญ และผู้รับของขวัญได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับของขวัญ ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบข้อมูลLINE POINTS ได้ที่ Wallet หน้า LINE POINTS ตามระยะเวลาที่ระบุในหัวข้อสิทธิประโยชน์ ข้อ 3.

2.          เมื่อ LINE POINTS ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับ LINE POINTS

3.          LINE POINTS จะมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 365วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ LINE POINTS ทั้งนี้ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้ LINE POINTS ดังกล่าวได้อีก

4.    1 LINE POINTS มีมูลค่า 1 บาท โดยสามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE [https://store.line.me/home] และการชำระเงินผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ทั้งออนไลน์และตามเคาเตอร์ต่าง ๆ 

5.          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งาน LINE POINTS ได้ที่ https://contact-cc.line.me/

6.          นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์นี้

https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en

 

เงื่อนไขทั่วไป

1.          เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

2.    LINE POINTS ใช้สำหรับการแลกเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่เสนอขายบน LINE SHOPPINGเท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

3.          นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มของ LINE

4.          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

5.    บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

6.    ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

7.          สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

8.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น

9.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.     ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

11.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

12.     การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่บริษัทจัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ บริษัท จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายในที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (1)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม (4) เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้ชนะรางวัล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมาย อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการนำส่งไลน์พอยท์ (LINE POINTS) บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัท ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

13.     การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ  บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

14.     สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ผ่านช่องทาง contact.line.me

 

โดยการคลิก “ตกลง” เป็นการแสดงว่าข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดแล้ว และตกลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น

 

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020