SHARE & EARN ฉลอง 12.12 แบบสุดปัง! แจกพอยท์ 12,000 รางวัล*

LINE SHOPPING

12 Nov 2022

   

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม LINE SHOPPING SHARE & EARN 12.12 (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อนหรือขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิ้ง (LINE SHOPPING Terms of Service) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกิจกรรม: LINE SHOPPING SHARE & EARN 12.12 

ระยะเวลากิจกรรม: 12 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ผู้จัดกิจกรรม: กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม: 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเพิ่มเพื่อนในบัญชีทางการ LINE SHOPPING หรือ บัญชีทางการ SHARE & EARN เพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนในกรณีที่จำนวน LINE POINTS หมดแล้ว (ผ่านช่องทาง LINE VOOM ของบัญชีทางการ LINE SHOPPING หรือ SHARE & EARN) หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เลยที่ลิงก์นี้ [https://lin.ee/mhsFrzB] หรือ [https://lin.ee/Wi2ETRH] สำหรับผู้ที่เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ SHARE & EARN แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 2. ได้ทันที
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องล็อกอิน (log in) เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้บริการ LINE SHOPPING ผ่านบัญชีไลน์ (LINE Account) ของท่านเท่านั้น ถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดแชร์ลิงก์สินค้า หรือลิงก์คอลเลคชันสินค้าของร้านค้า หรือ ลิงก์ร้านค้าอย่างใดอย่างหนึ่งและส่งไปยังบุคคลภายนอกด้วยวิธีการและช่องทางที่บริษัทระบุไว้เท่านั้น ในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น.  หมายเหตุ : ผู้ดูแลร้าน (MyShop Admin) จะไม่ได้รับ LINE POINTS จากการแชร์ลิงก์สินค้าของร้านค้า หรือลิงก์คอลเลคชันสินค้าของร้านค้า หรือ ลิงก์ร้านค้าของร้านตนเอง และผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับ LINE POINTS จากการแชร์ลิงก์สินค้าของร้านค้า หรือลิงก์คอลเลคชันสินค้าของร้านค้า หรือ ลิงก์ของร้านค้าไปยังผู้ดูแลร้าน (MyShop Admin) เพื่อให้ผู้ดูแลร้านกดเปิดลิงก์เหล่านั้นของร้านค้าตนเอง
 4. ในการกดแชร์ลิงก์ตามที่ระบุไว้ในข้อ นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดแชร์จากร้านค้าที่มีปุ่มสัญลักษณ์​ “SHARE & EARN” เท่านั้น ซึ่งจะปรากฎอยู่บนปุ่มแชร์บนหน้าสินค้าหรือบนหน้าร้านค้า รวมทั้งแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ “SHARE & EARN”  ที่หน้าร้านค้าโดยตรง

  ทั้งนี้ สำหรับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์  บนปุ่มแชร์ หรือบนแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ “SHARE & EARN” ที่หน้าร้านค้าโดยตรง ได้แก่ ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กที่มีอายุ 0-3 ปี ได้แก่ นมสูตร 1 และสูตร 2   ร้านค้าที่มีการจำหน่ายบัตรกำนัล (Voucher) และ/หรือ บัตรเติมเงิน หรือบัตรอื่นใดที่มีลักษณะนำมาขายต่อ ซึ่งไม่ได้จำหน่ายจากร้านค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เว้นแต่ร้านค้านั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร และร้านที่จำหน่ายสินค้าประเภททอง ทองรูปพรรณ ทองแท่ง หรือทองแผ่น

  ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถดูหน้ากิจกรรมนี้ได้จากลิงก์นี้ 

 5. บุคคลภายนอกที่ได้รับการแชร์ลิงก์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องกดและเปิดลิงก์ดังกล่าวอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น. ทั้งนี้ บุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับการแชร์ลิงก์จะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แชร์ลิงก์ดังกล่าว

สิทธิประโยชน์: 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12,000 ท่านแรกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ (First-Come-First-Serve) จะได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จำนวน 5 พอยท์ มูลค่ารางวัลละ 5 บาท โดยบริษัทจะประกาศการแจ้งเตือนให้ทราบผ่านหน้าLINE VOOM ของบัญชีทางการ LINE SHOPPING และ/หรือ บัญชีทางการ SHARE & EARN และอินสตาแกรม LINE SHOPPING THAILAND สตอรี่ (@lineshoppingth) ในกรณีที่ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) หมดก่อนระยะเวลากิจกรรม
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น
 3. บริษัทจะนำส่งไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
 4. การได้รับ LINE POINTS จากกิจกรรมนี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับนำไปจำหน่ายต่อในทางการค้าแต่อย่างใด
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการได้รับ LINE POINTS ดังกล่าวอาจถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตามประมวลรัษฎากร และอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 6. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับ LINE POINTS ตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://contact-cc.line.me/  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น. เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน ในทุกกรณี พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้
  • ลิงก์ที่ท่านแชร์
  • ภาพถ่ายจากหน้าจอ (Screen Capture) ที่แสดงถึงข้อมูลการแชร์นั้นๆ

เงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS): 

 1. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการแชร์สำเร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูล LINE POINTS ได้ที่ Wallet หน้า LINE POINTS
 2. เมื่อ LINE POINTS ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับ LINE POINTS
 3. LINE POINTS จะมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ LINE POINTS ทั้งนี้ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้ LINE POINTS ดังกล่าวได้อีก
 4. 1 LINE POINTS มีมูลค่า 1 บาท โดยสามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE [https://store.line.me/home] และการชำระเงินผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ทั้งออนไลน์และตามเคาเตอร์ต่าง ๆ
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งาน LINE POINTS ได้ที่ https://contact-cc.line.me/
 6. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์นี้ https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en

เงื่อนไขทั่วไป:

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
 2. LINE POINTS ใช้สำหรับการแลกเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่เสนอขายบน LINE SHOPPING เท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 3. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มของ LINE
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 5. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท
 6. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 7. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการทีบริษัทจัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ บริษัท จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายในที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม) (1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม (4) เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัท ตามกฎหมาย บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020