จุด CHECK POINTS เข้าทุกวันเก็บทันทุกพอยท์

LINE SHOPPING

27 Sep 2022

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม จุด Check POINTS - เช็คอิน LINE SHOPPING รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิ้ง (LINE SHOPPING Terms of Service) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว 

ชื่อกิจกรรม

จุด Check POINTS - เช็คอิน LINE SHOPPING รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) 

ระยะเวลากิจกรรม

17 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

ผู้จัดกิจกรรม: 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (รวมเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE SHOPPING (@lineshoppingth) ก่อน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เลยที่ลิงก์นี้ (https://lin.ee/mhsFrzB) สำหรับผู้ที่เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE SHOPPING แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 2 ได้ทันที
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ LINE SHOPPING ผ่านทางเมนูลัดบน บัญชีทางการ LINE SHOPPING
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม LINE SHOPPING โดยสมบูรณ์ ผ่านการ Log-in ผ่านบัญชีไลน์ (LINE Account) เท่านั้น
 4. เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าสู่แพลตฟอร์ม LINE SHOPPING อย่างสมบูรณ์​ จะได้รับแต้มพอยท์​ 1 แต้มพอยท์ ต่อ 1 วัน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ตามที่กำหนด โดยไลน์พอยท์ (LINE POINTS) 1 พอยท์ มีมูลค่า 1 บาท
 5. เมื่อสะสมครบทุกๆ 3 แต้มพอยท์ จะสามารถกดแลกรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ได้ 1 ครั้ง โดยสามารถสะสมได้ทุกวันในระยะเวลากิจกรรม และไม่จำเป็นต้องสะสมต่อเนื่องกันหรือติดต่อกัน

ลำดับจำนวนการได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

จำกัดสิทธิ์ (คน) ที่ปฏิบัติครบเงื่อนไขก่อน

มูลค่ารางวัล

(บาท)

จำนวนพอยท์ที่ 1 - 3

12,000 ท่านแรก

3

จำนวนพอยท์ที่ 4 - 6

8,000 ท่านแรก

3

จำนวนพอยท์ที่ 7 - 9

6,000 ท่านแรก

3

จำนวนพอยท์ที่ 10 - 12

4,000 ท่านแรก

3

จำนวนพอยท์ที่ 13 – 15

3,000 ท่านแรก

3

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบแต้มพอยท์ที่สะสมไว้เพื่อแลกรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ที่จะได้รับจากปุ่ม “ร่วมกิจกรรม” (โดยจะปรากฏในหน้าแชทบัญชีทางการ LINE SHOPPING (@lineshoppingth)) อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกดแลกรับ LINE POINTS ทันทีที่ท่านมีสิทธิ์ ในกรณีที่กดแลกรับล่าช้า ท่านอาจไม่ได้รับ LINE POINTS เนื่องจาก จำนวนสิทธิ์ครบจำนวนแล้ว 

 

 1. จำกัดสิทธิ์แต้มพอยท์ 1 แต้มพอยท์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 วัน เท่านั้น และจำกัดสิทธิ์ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) สูงสุด 15 พอยท์ มูลค่า 15 บาท ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาในกิจกรรมนี้
 2. ผู้ที่ได้สิทธิ์รับ LINE POINTS จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านการส่งข้อความทางช่องทางบัญชีทางการ (LINE Official Account) ของ LINE SHOPPING (@lineshoppingth) โดย “การเช็คอิน LINE SHOPPING แลกรับ LINE POINTS” จะส่งเข้าไปแสดงผลในหน้าแชทของท่าน และท่านต้องกดรับ LINE POINTS ดังกล่าว (หมายเหตุ: ระบบอาจมีความล่าช้าในการส่งข้อความเข้าไปที่หน้าแชทของท่าน) จึงจะสามารถนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นเพื่อนกับบัญชีทางการของ LINE SHOPPING ตลอดระยะเวลาในกิจกรรมนี้ หรือจนกว่าท่านจะได้รับ LINE POINTS ครบถ้วน หากท่านบล็อกหรือกดลบบัญชีทางการ (LINE Official Account) หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดเหตุขัดข้อง โดยที่ไม่ได้เกิดจากระบบของ LINE SHOPPING ท่านจะไม่ได้รับ LINE POINTS ดังกล่าว และทางบริษัทขอไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่รางวัลหมดแล้ว ระบบจะไม่แสดงผลผ่านบัญชีทางการ LINE SHOPPING ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดปุ่ม “แลกรับ LINE POINTS” ผ่านบัญชีทางการ LINE SHOPPING ​ (LINE SHOPPING Official Account) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น. ก่อน จึงจะสามารถรับ LINE POINTS ได้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกดแลกรับ LINE POINTS ภายหลังช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดแจก LINE POINTS ให้แก่ท่านทุกกรณี
 4. การได้รับ LINE POINTS จากกิจกรรมนี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับนำไปจำหน่ายต่อในทางการค้าแต่อย่างใด
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการได้รับ LINE POINTS ดังกล่าวอาจถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตามประมวลรัษฎากร และอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

 1. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการแลกรับ LINE POINTS สำเร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูล LINE POINTS ได้ที่ Wallet หน้า LINE POINTS
 2. เมื่อ LINE POINTS ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet​ (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับ LINE POINTS
 3. LINE POINTS จะมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ LINE POINTS ทั้งนี้ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้ LINE POINTS ดังกล่าวได้อีก
 4. 1 LINE POINTS มีมูลค่า 1 บาท โดยสามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE [https://store.line.me/home] และการชำระเงินผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ทั้งออนไลน์และตามเคาเตอร์ต่าง ๆ
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งาน LINE POINTS ได้ที่ https://contact-cc.line.me/
 6. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์นี้ https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
 2. LINE POINTS ใช้สำหรับการแลกเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่เสนอขายบน LINE SHOPPING เท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 3. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มของ LINE
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 5. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท
 6. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 7. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ บริษัทจัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ท่าน บริษัทจะมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ บริษัททั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ บริษัทหรือหาก บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัทตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp และhttps://line.me/en/terms/policy
 2. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ผ่านช่องทาง line.me

 พร้อมแล้วเพิ่มเพื่อนกับ @lineshoppingth ได้เลย

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020