กติกาการร่วมสนุกกิจกรรมลุ้นรับภาพถ่ายโพราลอยด์ซีนุนิว

LINE SHOPPING

01 Jul 2022

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING x Zee Nunew Give-Away

 

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

 

1.      

ชื่อกิจกรรม

LINE SHOPPING x Zee Nunew

2.      

ระยะเวลากิจกรรม

3 สิงหาคม 2565 – 17 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งรายละเอียดตามกิจกรรมย่อยออกเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

3.      

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”) โดยบริษัท ดอท แมทเทอร์ จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการซื้อของรางวัลและมอบของรางวัล ทั้งหมดภายใต้กิจกรรมนี้

4.      

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

ก.    กิจกรรมแจกภาพถ่ายโพราลอยด์พร้อมลายเซ็นของซีนุนิว (ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565)

 

1.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดติดตาม (Followed) บัญชีทวิตเตอร์ของ LINE SHOPPING TH (@lineshoppingth)

 

2.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ระบบไลน์ (Log-in) จากนั้นไปที่แท็บ Wallet (แท็บสุดท้ายด้านขวา) และกดไอคอน LINE SHOPPING (รูปไอคอนถุงช้อปปิ้ง) เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก (Homepage) ของ LINE SHOPPING

 

3.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ระบบ LINE SHOPPING และค้นหา (Search) สินค้าที่คิดว่าบ่งบอกความเป็นตัวตนของซีหรือนุนิวมากที่สุด

 

4.          ทวีตลิงก์สินค้านั้น พร้อมบอกเหตุผลที่เลือกสั้นๆ และแนบภาพสกรีนแคปเจอร์ (Screen Capture) ที่ค้นหาสินค้า และติดแฮชแท็ก #ชอบช้อปป๊อปเลยที่LINESHOPPING #LINESHOPPINGxZeeNunew

 

5.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตั้งค่าบัญชีทวิตเตอร์ให้เป็นสาธารณะ (Public) ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

 

6.          บริษัทจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ท่าน ที่เลือกสินค้าได้โดนใจซีนุนิวมากที่สุด จะได้รับรางวัลภาพถ่ายโพราลอยด์พร้อมลายเซ็นของซีนุนิว จำนวนรางวัลละ 1 ภาพ

 

7.          บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในรายการไลฟ์ LINE SHOPPING x ZeeNunew ที่บัญชีทางการไลน์ช้อปปิ้ง (LINE SHOPPING Official Account @lineshoppingth) วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 20:00 น. และบริษัทจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 ผ่านช่องทางบัญชีทวิตเตอร์ของ LINE SHOPPING TH (@lineshoppingth)

 

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลผ่านข้อความ (Direct Message) ของบัญชีทวิตเตอร์ของ LINE SHOPPING TH (@lineshoppingth) โดยใช้บัญชีทวิตเตอร์ที่ตรงกับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการติดต่อ พร้อมกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยจะต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ ภาพสกรีนแคปเจอร์ (Screen Capture) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อรับรางวัล

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) หลังจากได้รับการติดต่อ ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้ชนะรางวัลดังกล่าวสละสิทธิ์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ประกาศและแจกรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในลำดับถัดไป

 

8.           บริษัทขอจำกัดสิทธิ์การได้รับรางวัลเป็น 1 บัญชีผู้ใช้งาน และ ชื่อ-นามสกุลของผู้ชนะรางวัล ต่อ 1 สิทธิ์การรับรางวัลเท่านั้น

 

ข.     กิจกรรมแจกรางวัลในรายการไลฟ์ LINE SHOPPING x ZeeNunew (วันที่ 17 สิงหาคม 2565)

 

1.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบคำถามในรายการไลฟ์ผ่านช่องทาง บัญชีทางการไลน์ช้อปปิ้ง (LINE SHOPPING Official Account @lineshoppingth) ซึ่งจะเริ่มไลฟ์ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น.

 

2.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาในระหว่างไลฟ์ 2 คำตอบแรก ที่เร็วที่สุดจะได้รับรางวัล  โดยของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับหรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะเป็นผู้หักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

 

รางวัลมูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนในเอกสารรับรองการรับรางวัล (Confirmation Letter)

 

3.          บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในรายการไลฟ์ LINE SHOPPING x ZeeNunew หลังจากได้รับคำตอบที่ถูกต้องและเร็วที่สุดตามข้อ 2. และบริษัทจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ผ่านช่องทางบัญชีทวิตเตอร์ของ LINE SHOPPING TH (@lineshoppingth)

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลผ่านข้อความ (Direct Message) ของบัญชีทวิตเตอร์ของ LINE SHOPPING TH (@lineshoppingth) โดยใช้บัญชีทวิตเตอร์ที่ตรงกับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการติดต่อ พร้อมกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยจะต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อรับรางวัล

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) หลังจากได้รับการติดต่อ ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้ชนะรางวัลดังกล่าวสละสิทธิ์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ประกาศและแจกรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในลำดับถัดไป

 

4.          บริษัทขอจำกัดสิทธิ์การได้รับรางวัลเป็น 1 บัญชีผู้ใช้งาน และ ชื่อ-นามสกุลของผู้ชนะรางวัล ต่อ 1 สิทธิ์การรับรางวัลเท่านั้น

ถถ

เงื่อนไขทั่วไป

1.    เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

2.          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

3.    ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

4.          สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้

5.          สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้

6.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น

7.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.          ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

9.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

10.     การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้

นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

11.     การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

12.     สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ผ่านช่องทาง contact.line.me

 

 

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020