1/3
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2

[E-Coupon] ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ BDMS Preventive Heart Package

฿4,500 ฿10,945
Quantity
/ 100 items available
1
รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
Description

📍 สามารถรับบริการได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก เท่านั้น

เหมาะสำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป 

กรุณางดน้ำ งดอาหาร 8 - 10 ชม. ก่อนรับบริการ


เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
  2. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  3. E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  4. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และบริการแล้ว
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
  6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง 
  7. กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้ารับบริการ
  8. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โทร. 0-5505-1899 ( เวลาทำการ 08:00-16:00 น. )


วันหมดอายุ E-Coupon 

1. E-Coupon จะมีอายุการใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

2. หาก E-Coupon หมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ และ E-Coupon ไม่สามารถขยายระยะเวลาในการใช้บริการหรือคืนเป็นเงินได้

3. ชุดตรวจสุขภาพราคานี้ สามารถสั่งซื้อได้ ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566