1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6
Sorry, this shop is temporarily unavailable.

🔥จัดส่งฟรี🔥 กระทะเหล็ก Wokstar กระทะจีนผลิตจากเหล็ก Carbon Steel ผ่านกระบวนการเผาไฟมาแล้วทุกใบ

฿1,450
Quantity
/ 450 items available
1
Wokstar
Wokstar
Description

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง = 13.5 นิ้ว(34 ซม.) น้ำหนัก 1.25 กิโลกรัม


ผลิตจากเหล็ก Carbon Steel ขึ้นรูปด้วยการตอกด้วยมือ(hand hammered) แล้วนำไปเผาไฟ(Pre-Seasoned) มาให้แล้วทุกใบจากโรงงาน สามารถนำไปใช้ได้ เลยโดยไม่ต้องทำการเผาซ้ำอีก ใช้กับเตาได้ทุกชนิต


กระทะเหล็ก “WOK STAR” สามารถใช้งานด้วยตะหลิวเหล็กได้ เพราะเป็นกระทะที่ปราศจากสารเคมีเคลือบแต่ไม่ทำให้อาหารติดกระทะ โดยจะมาจากการที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดปฏิกิริยา “Polymerized Oil” เกิดชั้นฟิล์มน้ำมันขึ้นตามธรรมชาติที่ผิว กระทะจะเป็นสีดำเงาลื่นผัดอาหารแล้วหอมกลิ่นกระทะทั้งนี้ถ้ากระทะได้ถูกใช้งานและดูแลรักษาอย่างถูกต้องอย่างสม่ำเสมอท่านก็จะได้กระทะเหล็กเทพๆ ไว้ใช้งานในครัว