Sorry, this shop is temporarily unavailable.
ทัวร์จังหวัดเชียงราย
฿0.10
Quantity/ 0 item available
1

An Image

wintravel

Go to shop


Description

พักผ่อนชมทัศนียภาพโดยรอบ ๆ ของน้ำพุร้อน ท่องเที่ยวชมเมืองโบราณเชียงแสน และวัดร่องขุ่น สามทองคำและชมวิทิวทัศฯ์ที่สวยงานของแม่น้ำโขงวิวทิวทัศน์ เยี่ยมชมหมู่บ้านอาข่าและเย้า