product-carousel-0

UPTOYOU Upcycling Boonie Hat (Black)

฿1,080
Quantity
/ 40 items available
1
uptoyou_upcycling
uptoyou_upcycling
Description

Boonie Hat, Bucket Hat หรือ หมวก Safari

เป็น Item สุด ‘Cool’ ที่นำเอาขวดพลาสติกใช้แล้วกลับมา Upcycling ให้เกิดประโยชน์ใหม่ พร้อมบอกเล่าแนวคิดสุด ‘Cool’ นี้

เหมาะสวมใส่ในทุก activities และเป็นหมวกที่ไอดอลกำลังฮิตกันสุดๆ สายเกาทั้งหลายไม่ควรพลาด


ความพิเศษอยู่ที่ หมวกนี้ ทำจากขวดพลาสติกใช้แล้ว 23 ใบ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.04 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1 ต้น นาน 4 ปี

*ค่าโดยประมาณ


ระยะเวลาจัดส่ง 3-5 วัน (นับจากวันที่ชำระเงิน)


ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังนี้

1. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวัง เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเล็ก, คิดว่าใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ

2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหาย หลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

3. ลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้าเป็นรายการอื่น ซึ่งไม่ใช่รายการเดียวกันกับที่เคยสั่งซื้อ

4. ลูกค้าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าตามที่แจ้งไว้อย่างครบถ้วน


สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีดังนี้

1. สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต หรือ การขนส่ง อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ เช่น เสื้อขาด สายสะพายกระเป๋าขาด เป็นต้น

2. ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านไม่ถูกต้องตามที่ท่านสั่งซื้อ โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100 % อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และป้ายสินค้าต้องอยู่ครบ

3. เมื่อลูกค้าพบกรณีที่ 1 หรือ 2 และมีความต้องการเปลี่ยนสินค้า ต้องดำเนินการแจ้งกลับทางร้าน ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า


ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

1.ลูกค้าดำเนินการแจ้งกลับทางร้าน ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งกลับทาง

LINE OA: @uptoyou_upcycling พร้อมส่งข้อมูลประกอบการขอเปลี่ยนสินค้าดังนี้


กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย

- ลูกค้าส่งหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมคลิปวิดีโอ สินค้าที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิตหรือการขนส่ง

โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว ต้องมองเห็นสภาพสินค้าที่ชำรุดเสียหาย อย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่นำสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์


กรณีทางร้านส่งสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ท่านสั่งซื้อ

- ลูกค้าส่งหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมคลิปวิดีโอ สินค้าที่ท่านแจ้งว่าไม่ถูกต้องกับตามที่ท่านสั่งซื้อ โดยสินค้าดังกล่าว ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์


2.ลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้ามูลค่า 50 บาท ด้วยตนเอง โดยทางร้านจะมอบส่วนลดมูลค่า 50 บาทให้ เพื่อใช้ในการซื้อครั้งต่อไป