product-carousel-0
Sorry, this shop is temporarily unavailable.

[PREORDER] UPTOYOU X Pomme Chan: ‘Cool the Earth Collection’ Upcycling Lamp (โป๊ะวงรี+ฐานไม้วงรี)

฿4,800
Quantity
/ 2 items available
1
uptoyou_upcycling
uptoyou_upcycling
1K Friends
Description

โคมไฟสุดชิค อีกหนึ่ง Item สุด ‘Cool’ ที่เกิดขึ้นจากการแชร์ความเชื่อที่ตรงกัน ระหว่าง ‘UPTOYOU’ และ ‘Pomme Chan’

ที่นำเอาขวดพลาสติกใช้แล้วกลับมา Upcycling ให้เกิดประโยชน์ใหม่ พร้อมบอกเล่าแนวคิดสุด ‘Cool’ นี้ผ่านลายเส้นที่มีสไตล์เฉพาะตัว สายแฟ สายรักษ์โลก

ควรมีติดบ้านไว้ เพราะโคมไฟนี้ ให้แสงสว่างทั้งเราและโลก


ความพิเศษอยู่ที่ โคมไฟนี้ ทำจากขวดพลาสติกใช้แล้ว 4 ใบ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.31 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1 ต้น นาน 30 ปี

*ค่าโดยประมาณ


ระยะเวลาจัดส่ง 30-45 วัน (นับจากวันที่ชำระเงิน)


สินค้า Pre-Order

- โปรดตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน เนื่องจากเมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้หากไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

- โปรดตรวจสอบที่อยู่ในการจัดส่งก่อนยืนยันออเดอร์ เนื่องจากเมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งได้

- สินค้า Pre-Order จะดำเนินการจัดส่งถึงท่าน ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละรายการสินค้า


ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังนี้

1. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวัง เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเล็ก, คิดว่าใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ

2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหาย หลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน

3. ลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้าเป็นรายการอื่น ซึ่งไม่ใช่รายการเดียวกันกับที่เคยสั่งซื้อ

4. ลูกค้าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าตามที่แจ้งไว้อย่างครบถ้วน


สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีดังนี้

1. สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต หรือ การขนส่ง อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ เช่น เสื้อขาด สายสะพายกระเป๋าขาด เป็นต้น

2. ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านไม่ถูกต้องตามที่ท่านสั่งซื้อ โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100 % อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และป้ายสินค้าต้องอยู่ครบ

3. เมื่อลูกค้าพบกรณีที่ 1 หรือ 2 และมีความต้องการเปลี่ยนสินค้า ต้องดำเนินการแจ้งกลับทางร้าน ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า


ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

1.ลูกค้าดำเนินการแจ้งกลับทางร้าน ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งกลับทาง

LINE OA: @uptoyou_upcycling พร้อมส่งข้อมูลประกอบการขอเปลี่ยนสินค้าดังนี้


กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย

- ลูกค้าส่งหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมคลิปวิดีโอ สินค้าที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิตหรือการขนส่ง

โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว ต้องมองเห็นสภาพสินค้าที่ชำรุดเสียหาย อย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่นำสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์


กรณีทางร้านส่งสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ท่านสั่งซื้อ

- ลูกค้าส่งหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมคลิปวิดีโอ สินค้าที่ท่านแจ้งว่าไม่ถูกต้องกับตามที่ท่านสั่งซื้อ โดยสินค้าดังกล่าว ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์


2.ลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้ามูลค่า 50 บาท ด้วยตนเอง โดยทางร้านจะมอบส่วนลดมูลค่า 50 บาทให้ เพื่อใช้ในการซื้อครั้งต่อไป