1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6

น้ำตกเปรโต๊ะลอซู+ดอยมะม่วงสามหมื่น 3วัน 2คืน(มัดจำทัวร์ เดือน มิ.ย.)

฿500
DISCOUNT
฿100 OFF
Min. spend ฿500
22 Jun - 30 Dec 2023
Variations
รอบวันที่, ที่นังบนรถตู้
UPTOMEGO TRAVEL
UPTOMEGO TRAVEL
32K Friends 777 items sold

Secure payment

Description

#เดินป่าไทย


อัพเดท โปรแกรมทัวร์


เดือน มิ.ย. 2566 (ไม่รวมวันเดินทาง)

3-5มิ.ย.66(เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)_รอบที่#01

23-25มิ.ย.66(ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)_รอบที่#02

.

ราคาทัวร์ตามที่นัง

-ที่นัง 2-7 ราคา 4,390 บาท/ท่าน

-ที่นังแถวหลัง 8-10 ราคา 4,090 บาท/ท่าน

-ขึ้นหน้างาน 2,790 บาท/ท่าน

.

Private Group(เหมาคัน)

-นังได้ 9 ท่าน = 38,000 บาท(เลือกทีมงาน/รถตู้/วันเดินทาง)

-สำหรับผู้ประสานงานมีค่าคอมมิชชั่นให้ 900 บาท

-ฟรี เต้นท์นอน 5 หลัง(นอน หลังละ2คน)

-ฟรี แผ่นรองนอน 1แผ่น/คน

-ฟรี ไม้เท้าเดินป่า 1อัน/คน

.

ที่นั่งให้สิทธิคนที่โอนเงินมัดจำก่อนเท่านั้น

รายละเอียด การเดินทาง


วันแรก

20.30 น. รวมพล เช็คชื่อ บิ๊กชี สพานควาย ลานจอดรถชั้น 2

21.00 น. เดินทางโดยรถตู้ VIP

21.30 น. จอดรับสมาชิก โลตัส รังสิต

22.30 น. จอดพัก ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางปะหัน เข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัว ประมาณ 15 นาที

.

วันที่สอง

07:00 น. ถึงอุ้มผาง กินข้าวเช้า(ทางเราจัดเตรียมไว้ให้) ทำธุระส่วนตัว เปลี่ยนชุดพร้อมเดินป่า รับข้าวห่อกลางวัน+น้ำดื่ม 3 ขวด (ใครมีของใช้ส่วนตัวแยกออกไว้ให้ลูกหาบแบก แจ้งทางทีมงานได้เลย เพราะต้องชังน้ำหนักจากข้างล่าง จ่ายเงินให้กับทางทีมงานของเราได้เลย โดยคิดน้ำหนักตาม กก.)

 

8:00 น. ขึ้นรถต่อไปยังจุดเริมเดิน(ประมาณ 2-3 ชม. ตามสภาพถนน) ส่งยังจุดเริ่มเดินขึ้นดอย เริ่มเดินขึ้นดอยพร้อมกันกับลูกหาบ กินข้าวเที่ยงระหว่างทาง(ข้าวห่อ ทางเราจัดเตรียมไว้ให้)

 

15.00 น. ถึงจุดตั้งแคมป์ ทุกคนช่วยกันกางเต็นท์ เสร็จแล้ว เดินขึ้นไปชมน้ำตกเปรโต๊ะลอซู เตรียมไฟฉายไปด้วย(ไป-กลับ ประมาณ 2-3 ชม.) โดย ลูกหาบเป็นคนพาขึ้น ห้ามขึ้นคนเดียวโดยเด็ดขาด ทางขึ้นอันตรายมาก ให้ทุกคนลงก่อนจะมืด

 

19:30 น. กินข้าวเย็นพร้อมกัน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

06:00 น. ตื่นครับ ทำอาหารเช้ากินเสร็จ ทำอาหารเที่ยงเป็นข้าวห่อให้เอากินระหว่างทางเดินขึ้นยอดดอยมะม่วงสามหมื่น

 

09:00 น. เตรียมข้างห่อ+น้ำดื่ม(เต็มขวดใหญ่) เดินขึ้นยอดดอยมะม่วงสามหมื่นพร้อมกัน กินข้าวเที่ยงระหว่างทาง

 

15:00 น. เดินลง มาที่แค้มป์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

19:30 น. กินข้าวเย็นพร้อมกัน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่

06:00 น. ตื่นครับ เก็บของส่วนตัว

 

07:00 น. กินข้าวเช้าโดยพร้อมกัน ใครอิ่มก่อน เก็บของส่วนตัว และรวบรวมของใช้ส่วนตัวที่จะให้ลูกหาบแบก โดยแจ้งกับทางทีมงานไว้ได้เลยนะ

 

08:00 น. ทุกคนเติมน้ำดื่ม(เต็มขวดใหญ่) และเริ่มเดินลงโดยพร้อมกัน ถึงจุดรับส่ง ขึ้นรถพร้อมกันไปกินข้าวที่อุ้มฝาง(ประมาณ 2-3 ชม. ตามสภาพถนน) ถึงแล้ว อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว รอกินข้าวโดยพร้อมกัน (รวมอยู่ในทริปแล้ว)

 

16:00 น. ขึ้นรถตู้ เดินทางกลับกรุงเทพ แวะกินข้าวเย็นระหว่างทาง(จ่ายเอง) ถึงกรุงเทพไม่เกินตี 4

.

ราคานี้ รวมค่าใช่จ่ายตลอดทั่งทริป

1. ค่ารถตู้ VIP+น้ำมันเชื้อเพลิง

2. คนนำทาง

3. ค่าเข้า

4. ค่าStaff ทำอาหารและดูแลทุกคนตลอดทั่งทริป

5. ค่าบำรุงสถานที่

6. ค่าลูกหาบแบกของส่วนกลาง

7. ค่าอาหาร+พร้อมน้ำดื่ม 8 มื้อ

8. ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง


ข้อมูลการเตรียมพร้อมก่อนไปเดินป่า

#เดินป่าไทย #น้ำตกเปรโต๊ะลอซู #น้ำตกรูปหัวใจ #ดอยมะม่วงสามหมื่น #จังหวัดตาก


เงื่อนไขการเดินทาง

1. ขอสงวนสิทธิ์เดินทาง จำนวน 8 ท่านขึ้นไปเท่านั้น


2. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3. ทางเรา จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมทริปเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของทางเรา ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้


4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า ของการเดินทางส่วนตัวของท่านมายังสถานที่นัดหมาย ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของทางทีมงาน


5. ที่นังให้สิทธิคนที่โอนเงินมัดจำก่อน

.

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่ามัดจำทุกกรณี (หาผู้ร่วมทริปท่านอื่นมาแทนได้ก่อน 7วันเดินทาง)


2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จ่ายเต็ม!!! (หาผู้ร่วมทริปท่านอื่นมาแทนได้)


3. กรณีเลื่อนทริปไปรอบอื่นหรือเปลี่ยนทริปไปที่อื่น แจ้งก่อนวันเดินทาง 15 วัน (เลื่อนทริปและเปลี่ยนทริปได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น)


4. ค่าใช้จ่ายที่เหลือ สมาชิกต้องทำการโอนเงินก่อนเดินทาง 3 วัน


5. กรณี สมาชิกไม่ครบ ทางเราจะแจ้งก่อนวันเดินทาง 7 วัน พร้อมโอนเงินคืนค่าจองทริปเต็มจำนวน

.

#อ่านรีวิวท่องเที่ยวเดินป่าได้ที่

https://www.uptomego.com/

.

*ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/02697