1/5
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4

selected-badgeBaby Moby สำลีก้อนสเตอไรท์เช็ดตาแบบกล่อง

฿138
DISCOUNT
฿600 OFF
Min. spend ฿5,400
1 - 7 Mar 2024
DISCOUNT
฿200 OFF
Min. spend ฿2,300
1 - 7 Mar 2024
DISCOUNT
฿100 OFF
Min. spend ฿1,500
1 - 7 Mar 2024
Quantity
/ 370 items available
1
BABY MOBY
BABY MOBY selected-badge
38.2K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Express delivery

Description


เบบี้โมบี้เข้าใจคุณแม่ จึงได้ผลิตสินค้าใหม่ สำลีก้อนสเตอไรส์สำหรับเช็ดรอบดวงตาของลูกน้อย


* ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการสเตอไรส์ (Medical grade sterilization)

* บรรจุมาในซองแยกชิ้น ซองละ 4 ก้อน เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน

* ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด

* สะดวกด้วยการบรรจุใส่ซอง


วิธีใช้

* ชุบน้ำสะอาดต้มสุกที่เย็นแล้วหรือน้ำเกลือ

* เช็ดจากหัวตาไปหางตาไปในทิศทางเดียวกัน

* ห้ามเช็ดกลับไปกลับมา

* ใช้ก้อนใหม่สำหรับดวงตาอีกข้าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ


บรรจุ 20 ซอง ซองละ 4 ก้อน