1/5
default
default
default
default
default
ถั่วสไตโลอุบล
฿330
Quantity
/ 100 items available
1
default
อุบลฟอเรจซีด
Description

ถั่วสไตโลอุบล (Ubon stylo) เป็นถั่วลูกผสมพันธุ์ใหม่โดยคักเลือกจากศูนย์วิจัยโค กระบือเอ็มบราปา ประเทศบราซิล ถั่วชนิดนี้มีความต้านทานโรคแอนแทรกโนส ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งสูง ลักษณะพุ่มตั้งตรง มีลำต้นและรากที่แข็งแรง ใบเป็นใบประกอบมี 3 ใบย่อย ลักษณะยาวและแคบ ปลายใบแหลม ปลูกโดยการหว่านในอัตรา 1 กก./ไร่