1/5
default
default
default
default
default
หญ้าพาสพาลัมอุบล
฿300
Quantity
/ 0 item available
1
default
อุบลฟอเรจซีด
Description

หญ้าพาสพาลัมอุบล (Ubon paspalum/พาสพาลั่มอะตราตั้ม) เป็นหญ้าอายุหลายปี ทรงพุ่มขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรง ใบดก มีการเจริญเติบโตแบบแตกกอ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและมีความเป็นกรด ทนต่อการแทะเล็มได้ดี และทำหญ้าหมักคุณภาพดี ควรปลูกช่วงต้นฤดูฝน โดยการหว่านเมล็ดในอัตรา 2 กก./ไร่