1/5
default
default
default
default
default
หญ้ากินนีสีม่วง
฿300
Quantity
/ 0 item available
1
default
อุบลฟอเรจซีด
Description

หญ้ากินนีสีม่วง (Tanzania/TD58) เป็นพันธุ์หญ้าที่ปลูกทั่วไปในประเทศไทย มีลักษณะ ทรงพุ่ม ใบใหญ่เรียว แตกกอเร็ว ลำต้นสีม่วง น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพโปรตีนเฉลี่ย 8% สามารถปลูกที่ดอน ทนแล้ง เหมาะสำหรับการตัดหรือปล่อยสัตว์แทะเล็มที่ไม่หนัก ปลูกโดยหว่าน 2 กก./ไร่ สามารถปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน