1/6
default
default
default
default
default
default
หญ้ามูลาโท 2
฿400
Quantity
/ 46 items available
1
default
อุบลฟอเรจซีด
Description

หญ้ามูลาโท 2 (มูลาโต้/Mulato II grass) เป็นหญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพดีมากให้ผลผลิตสูงกล่าวคือ มีโปรตีนหยาบสูงเฉลี่ย 12-14% และเป็นหญ้าที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีสามารถทนการเหยียบย่ำแทะเล็มและทนแล้งได้ดี ปลูกโดยหว่าน 2 กก./ไร่ หรือปลูกต้นกล้าระยะห่างต้น 50 cm. ระหว่างแถว 80 cm. ควรปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน