บริการรับขยะและจองเวลา / Recyclables Pickup Service & Pickup Appointment
฿60
Variations

An Image

Trash Lucky

27.8K Friends

Go to shop


Description

โปรดระบุวันและเวลาที่ต้องการให้เราเข้าไปรับในช่อง "คอมเม้นต์สำหรับลูกค้า" ในหน้า "สั่งซื้อ"

คุณสามารถใช้กล่องของคุณเพื่อสะสมและจัดส่งขยะรีไซเคิล

+โปรดจัดเรียงและบีบอัดขยะรีไซเคิลให้เต็มพื้นที่ของกล่อง และแพ็คเตรียมไว้ เราจะเข้าไปรับถึงบ้านคุณ

+ระบุ ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณบนกล่องให้ชัดเจน

+ค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของพัสดุ (กว้าง+ ยาว+สูง)

+หากคุณต้องการจัดส่งกล่องรีไซเคิลที่คุณเคยซื้อจากเราก่อนหน้านี้ คุณจะได้รับการยกเว้นค่าบริการรับขยะ (ส่งฟรี)

--

Please indicate the date and time that you want us to pick up your recyclables in the "Note to Seller" box in "Place Order" page.

You can use your own box to collect and send recyclables to us.

+Please make sure you crush down each item to maximize the quantity shipped per box.

+Be sure to clearly label, on the shipping package, your name, email, and/or phone number you've used to register with us.

+Shipping fee depends on the sum of dimensions of the package (l + w + h).

+If you are shipping the Recycling Box Bundle, which you have previously purchased from us, the shipping fee below does not apply to you.