product-carousel-0

ชุดกล่องรีไซเคิล / Recycling Box Bundle

฿155

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 30 items available
1
Trash Lucky
Trash Lucky
Description

ชุดกล่องรีไซเคิลรวมค่าขนส่งไปกลับถึงบ้านคุณ เพื่อการรวบรวมและจัดส่งขยะรีไซเคิลอย่างสะดวกสบาย

ซึ่งคุณจะได้รับ:

+กล่อง 1 ใบที่ออกแบบมาให้พอดีกับการบรรจุขวด PET ที่ถูกบีบแล้ว 1 กิโลกรัม

+การส่งกล่องเปล่าถึงบ้าน และการรับกล่องเมื่อสะสมเต็มแล้วจากบ้านคุณ (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) +การนำขยะรีไซเคิลของคุณเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

--

Our Recycling Box Bundle is designed to help you conveniently collect and ship your recyclables.

You will get:

+1 box designed to fit 1 kg of crushed PET bottles

+Door-to-door shipping to and from any location within Greater Bangkok

+Recycling of the items you submit