product-carousel-0

น้ำปลาร้าปรุงรส ตรา ลูกยอด 320 มล.

฿40
Quantity
/ 49999 items available
1
Topkitchen
Topkitchen
250 items sold

Secure payment

Description

หมักจากปลาทะเล

กลิ่นหอม รสชาดกลมกล่อม

หมักด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ

ผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์

ปริมาตรสุทธิ 320 มล.

ใช้สำหรับปรุงอาหาร