1/6
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5

ติวออนไลน์ พิชิต TOEFL ITP OnDemand

฿500

Accept credit / debit cards

Variations
All Ep's, Ep.01-04, Ep.05-07, Ep.08, Ep.09, Ep.10
toeflitpthailand
toeflitpthailand
Description

TOEFL ITP OnDemand

ติวสอบพิชิต TOEFL ITP เป็นชุดวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการสอบสามารถเตรียมตัวได้อย่างตรงประเด็นตั้งแต่ลักษณะของข้อสอบ ระดับคะแนน การคำนวณคะแนน การฝนกระดาษคำตอบและเทคนิคการทำข้อสอบทั้ง 3 Section ซึ่งประกอบด้วย

Ep.01 จะทำให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักกับ ลักษณะของข้อสอบ TOEFL ITP บน CEFR Framework องค์ประกอบของข้อสอบ (12 mins)


Ep.02 ผู้เรียนจะได้เห็นโครงสร้างของคะแนนและการคำนวณจำนวนข้อที่จะต้องทำให้ถูกต้องเพื่อให้ได้คะแนนตามที่คาดหวัง และรูปแบบของใบรายงานผลคะแนนและการแปลผลที่จำเป็น (40 mins)


Ep.03 ผู้เรียนจะได้เห็นหน้าตาของ Answer Sheet และวิธีการกรอกรายละเอียดก่อนจะได้ไปเจอจริงในห้องสอบ (29 mins)


Ep.04 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่มีความจำเป็นในการทำข้อสอบ ซึ่งจะคัดมา นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง (92 mins)


Ep.05 ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับข้อสอบ Reading Comprehension ได้รู้ถึงลักษณะของข้อสอบและองค์ประกอบของทั้ง section (23 mins)


Ep.06 จะช่วยให้ผู้เรียนจัดการเวลาที่ใช้ในการอ่านและตอบคำถามได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลานอกจากนั้นจะได้รู้เทคนิคที่จะสามารถหาจุด mark ซึ่งจะนำไปยังคำตอบเป็นส่วนๆ จะมองเห็นคำตอบชัดเจนและประหยัดเวลา สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานคำศัพท์น้อยก็สามารถนำเทคนิคที่จะได้รับจาก Ep.06 ไปใช้ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย  (85 mins)


Ep.07 จะเป็นตัวอย่างข้อสอบเพิ่มเติมเป็นเป็นการฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงเทคนิคที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องจาก Ep.06 นอกจากนั้นแล้วเอกสารประกอบที่เตรียมไว้ให้จะมีเนื้อหาอีก 3 passage พร้อมเฉลย ผู้เข้าสอบสามารถจะฝึกฝนด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ (72 mins)


Ep.08 Written Expression ผู้เรียนจะได้รู้เทคนิคการทำข้อสอบ Written Expression โดยการนำเนื้อหาที่ได้เรียนไปจาก Ep.04 Essential Grammar for TOEFL ITP มาปรับใช้กับข้อสอบจริงและ จะได้ลองทำข้อสอบโดยการจับเวลาเพื่อฝึกในการบริหารเวลาให้ทันกับการทำข้อสอบจริงนอกจากนั้นผู้เรียนยังจะได้รับเทคนิคพิเศษในการทำข้อสอบ error identification โดยเฉพาะ


Ep.09 Structure ผู้เรียนจะได้รับเทคนิคพิเศษในการทำข้อสอบลักษณะ cloze test สำหรับ TOEFL ITP โดยไม่จำเป็นจะต้องอ่านโจทย์และตัวเลือกทั้งหมดหรือใช้วิธีการเดิมที่นำตัวเลือกไปเติมเพื่อจะดูสำนวนที่คุ้นหู นอกจากนั้นด้วยวิธีลัด ที่ผู้เรียนจะได้รับจาก Ep. นี้ จะช่วยให้ผู้เรียนทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วถูกต้องมากขึ้นและมีความเครียดน้อยลง (41 mins)


Ep.10 Listening Comprehension and key ผู้เรียนจะได้รับรู้ถึงเทคนิคและเคล็ดลับของการฟังถึงช่วงเวลาที่จะสามารถอ่านตัวเลือกก่อนจะเริ่มฟังในข้อต่อไปได้ นอกจากนั้นโดยไฟล์เสียงที่ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกจะทำให้ ผู้เรียนพบว่าในการทำข้อสอบ Listening Comprehension นี้ ผู้เรียนยังคงมีเวลาในการคิดทบทวนและฝนคำตอบได้อย่างน่าเหลือเชื่อ (60 mins)


ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อแบบรวม All Episodes (****คุ้มสุด เพียง 2,590 บาท) หรือ

Ep. 01-04 รวมราคา 700 บาท

Ep.05-07 รวมราคา 700 บาท

Ep.08 ราคา 700 บาท

Ep.09 ราคา 500 บาท

Ep.10 ราคา 700บาท


*ผู้สมัครสอบและผู้เข้าสอบอนุญาตให้ ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี (ประเทศไทย) โดย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ PDPA และภาพถ่ายในการดำเนินการจัดสอบ และใช้ภาพถ่ายในห้องสอบเพื่อเป็นหลักฐานในการระบุที่นั่งสอบและเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562