1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6

มินิบูเก้แอสซอร์ท ช่อดอกไม้ใบไม้ธัญพืชแห้ง | Mini Bouquet-Assorted

฿25

Accept credit / debit cards

Variations
บาร์เล่ย์, รวงข้าว, หญ้าปีกนก, รวงข้าวโพด, ละอองดาว, แคสเปีย, ยิปซี, หญ้าวีด, มินิฟรุ๊ต, ยูคาแหลม, ยูคาเกลียว, ยูคากลม
TinHomeToy
TinHomeToy
Description
 • มินิบูเก้แอสซอร์ท ช่อดอกไม้ใบไม้ธัญพืชแห้ง 1 ช่อ
 • มีให้เลือก 12 แบบ
 • ใช้ได้กับแจกันทุกประเภท ตัดก้านได้
 • ทำแห้งด้วยวิธีพิเศษ ไม่กรอบ ร่วงน้อย
 • อยู่ได้นานเป็นปี
 • มีให้เลือกหลายแบบ
 • ใช้ตกแต่งได้ทุกส่วนของบ้าน ไม่ต้องดูแลรดน้ำ
 • ใช้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ
 • เพิ่มสีสัน สร้างบรรยากาศให้สดชื่น


ขนาดของช่อ | จำนวนกิ่ง: 

บาร์เล่ย์: สูงประมาณ 25-28 cm | มี 8 กิ่ง

รวงข้าว: สูงประมาณ 25-30 cm | มี 20 กิ่ง

หญ้าปีกนก: สูงประมาณ 25-30 cm | มี 8 กิ่ง

รวงข้าวโพด: สูงประมาณ 30-35 cm | มี 2 กิ่ง

ละอองดาว: สูงประมาณ 10-12 cm | มี 1 กำ

แคสเปีย: สูงประมาณ 25-30 cm | มี 6 กิ่ง

ยิปซี: สูงประมาณ 22-25 cm | มี 2 กิ่ง

หญ้าวีด: สูงประมาณ 25-25 cm | มี 15 กิ่ง

มินิฟรุ๊ต: สูงประมาณ 25-30 cm | มี 2 กิ่ง

ใบยูคาแหลม: สูงประมาณ 25-30 cm | มี 4 กิ่ง

ใบยูคาเกลียว: สูงประมาณ 25-30 cm | มี 4 กิ่ง

ใบยูคากลม: สูงประมาณ 25-30 cm | มี 3 กิ่ง


*ราคาต่อดอกไม้ 1 ช่อ ไม่รวมแจกัน

*สีของสินค้าอาจแตกต่างจากภาพที่แสดงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นสินค้าธรรมชาติ

*สีดอกไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา แสงแดด และความชื้น


-----------------------------------------------


 •  Mini Bouquet-Assorted for decoration purpose.
 • Available in 12 Options.
 • For all kinds of vases. Stems can be cut.
 • Dried with special treatment, not crack.
 • Last for years.
 • Best for any room in the house, no care needed.
 • Best for using as a present in any occasions.
 • Create atmosphere to your house.


Bouquet Estimated Height: 

Barley: Height 25-28 cm | 8 branches in a bouquet

Ear Of Rice: Height 25-30 cm | 20 branches in a bouquet

Bird Wing Grass: Height 25-30 cm | 8 branches in a bouquet

Ear Of Corn: Height 30-35 cm | 2 branches in a bouquet

Star Dust: Height 10-12 cm | 1 Bunch (See photo)

Caspia: Height 25-30 cm | 6 branches in a bouquet

Gypsy: Height 22-25 cm | 2 branches in a bouquet

Weed Grass: Height 25-25 cm | 15 branches in a bouquet

Mini Fruit: Height 25-30 cm | 2 branches in a bouquet

Pointed Eucalyptus: Height 25-30 cm | 4 branches in a bouquet

Babyblue Eucalyptus: Height 25-30 cm | 4 branches in a bouquet

Rounded Eucalyptus: Height 25-30 cm | 3 branches in a bouquet


*Price for 1 bouquet. Not includes a vase.

*Colours may be slightly different from photos as a natural substances.

*Colours may change due to time, sunlight exposed and humidity of each lacation as a natural substances.