product-carousel-0

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ราคาต่อ 1 เข็ม)

฿499
Quantity
/ 97 items available
1
ThonburiThungsong
ThonburiThungsong
14.4K Friends

Secure payment

Description

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่นๆ


ควรฉีดวัคซีนเมื่อไหร่

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และ ก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด


วัคซีน” ต้องฉีดซ้ำหรือไม่

- วัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก 1 ปี ถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นปีแรกควรได้รับ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน


สังเกตอาการข้างเคียง

- วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ อาจจะมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด อาการดังกล่าว ควรหายภายใน 1-2 วันการแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก ถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฎภายใน 2-3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีด โดยอาจมีอาการหายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศีรษะ


การดูแลรักษาอาการข้างเคียง

- หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด


ใครไม่ควรฉีดวัคซีนหรือควรเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

- เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน

- คนที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะ วัคซีนผลิตในไข่ไก่

- ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง

- หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคประจำตัว มีอาการกำเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน

- กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้


เงื่อนไขโปรโมชั่นนพิเศษ

- ราคาโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวเป็นราคาซื้อล่วงหน้า สามารถชำระเงินหน้างานหรือผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้รับบริการต้องชำระเงินครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

- ระยะเวลาเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566 โดยแสดงใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรประชาชนก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

- ราคาโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวไม่รวมกรณีรายการตรวจเพิ่มนอกเหนือจากแพคเกจ หรือมียากลับบ้าน

- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับส่วนลด หรือราการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้

- โปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั่น