โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้หญิง)
฿2,788฿7,020
Quantity/ 100 items available
1

An Image

ThonburiThungsong

15K Friends

Go to shop


Description

โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้หญิง)


โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน

 • โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน เพื่อตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายและเตรียมพร้อมสำหรับการมีบุตรในการวางแผนการรักษาหรือหาทางป้องกันกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ รวมถึงแก้ไขภาวะมีบุตรยาก โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ค่อยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา


การเตรียมตัวรับบริการ

 • งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง


ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • เป็นแพ็คเกจสำหรับผู้ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
 • ระยะเวลาในการรับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้เข้ารับบริการ
 • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน มีข้อดีอย่างไร?

 • เป็นการตรวจความพร้อมที่จะมีบุตร เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจเพื่อความมั่นใจว่าไม่อยู่ในระหว่างการติดเชื้อที่ทำให้แพร่ไปสู่คนรักได้ ในการตรวจโดยหลักๆ จะมีการตรวจเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี/ซี ซิฟิลิส และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ


เงื่อนไข

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี


หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช,เบอร์ติดต่อ 075-808888


รายการตรวจ (16 รายการ)

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ (Blood Pressure/Heart Rate)
 • ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • ตรวจตาบอดสี (Color Blindness)
 • เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO,Rh)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
 • คัดกรองหาเชื้อธาลัสซีเมีย (HB typing)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs)
 • ตรวจคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 • ตรวจคัดกรองหาเชื้อ เอชไอวี (Anti HIV)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันของหัดเยอรมัน (Rubella IgG)
 • สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Check up Report)
 • คูปองอาหาร (Food Coupons)
In this collection

โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้ชาย)

฿2,188

฿5,998