แพ็คเกจวัคซีนเด็ก Adorable Kid (อายุ 1ปี 3เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน)
฿10,088฿14,865
Quantity/ 100 items available
1

An Image

ThonburiThungsong

15K Friends

Go to shop


Description

แพ็คเกจวัคซีนเด็ก Adorable Kid (อายุ 1ปี 3เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน)


แพ็คเกจวัคซีนเด็ก

 • เนื่องจากร่างกายเด็กเล็กยังไม่แข็งแรง สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังมีเชื้อโรคหลายๆชนิด ทำให้การติดต่อเกิดได้ง่าย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการได้รับวัคซีนเป็นอีกวิธีทำให้ร่างกายของเด็กมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสงมีแพ็คเกจสำหรับวัคซีนในเด็กเล็กมารองรับหลายแพ็คเกจ และมีกุมารแพทย์คอยให้คำแนะนำคำปรึกษาสำหรับในการรับวัคซีน


การเตรียมตัวรับบริการ

 • หลังรับการฉีดวัคซีนควรรอดูอาการเบื้องต้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อสังเกตหากเกิดอาการแพ้ยา
 • หากได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการแพ้อาหาร แพ้ยาหรือมีอาการแพ้ไข่อย่างรุนแรงควรรีบแจ้งแพทย์ก่อน
 • หากมีอาการไข้สูง หรือเจ็บป่วยเฉียบพลันยังไม่ควรที่จะรับวัคซีน ณ เวลานั้น ยกเว้นหากเป็นหวัด หรือมีอาการท้องเสียแต่ไม่มีไข้ร่วมด้วยยังสามารถรับวัคซีนได้ตามปกติ


การได้รับวัคซีนในเด็ก

 • ในเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 12 ปี ควรที่จะได้รับวัควีนพื้นฐานและวัคซีนที่เหมาะสมในแต่ละวัย ซึ่งจะทำให้ร่างกายเด็กแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย หรือหากเกิดอาการอาการก็จะไม่รุนแรง และไม่จำเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาล
 • สำหรับวัคซีนพื้นฐานที่มีความสำคัญสำหรับในเด็กเล้กแล้ว ในปัจจุบันยังมีวัคซีนเสริมในเด็กเล็กเพื่อเสริมภูมิต้านทานอีกเช่น วัคซีนดรต้าไวรัส วัคซีนนิวโมคอคคัส ซัคซีนไข้เลือดออกเป็นต้น
 • ในวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรได้รับในทุกๆปี ปีละ 1 ครั้งตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนถึง 18 ปี โดยในปีแรกฉีด 2 เข็มเว้นระยะห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์


หากไม่ได้รับวัคซีนตรงตามวันที่กำหนด

 • หากเกิดกรณีที่ผู้ปกครองพาเด็กมารับวัคซีนล่าช้า หรือไม่สามารถมารับตามกำหนดได้ สามารถพาเด็กไปรับวัควีนย้อนหลังได้ อย่างเช่นในกรณีที่ต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่ได้มาตามกำหนดเวลานัดในครั้งถัดไปและเลยวันที่กำหนดไป สามารถพาเด็กมารับวัควีนครั้งที่ 2 ได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มครั้งที่ 1 ใหม่อีก ในวัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริ่มรับได้ตามกำหนด ก็ให้เริ่มทันทีที่พบว่ายังไม่ได้ฉีดครั้งแรก


เงื่อนไข

 • แพ็คเกจการได้รับวัคซีนดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี


หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ติดต่อ 075-808888


รายการฉีดวัคซีน (7 รายการ)

 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ครั้งที่ 1
 • วัคซีนรวมป้องกัน 4 โรค ครั้งที่ 4 (คอตีบ/ไอกรน/บาดทะยัก/โปลิโอ)
 • วัคซีน MMR ครั้งที่ 2 (หัด/หัดเยอรมัน/คางทูม)
 • วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอีกเสบ เอ
 • วัคซีน JE ครั้งที่ 2 (ไข้สมองอักเสบ)
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ครั้งที่ 2


ราคานี้รวม

 • ค่าบริการทางการแพทย์ (กุมารแพทย์) และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • การตรวจคัดกรองการพัฒนาการเด็กโดยกุมารแพทย์    

***หมายเหตุ แพ็คเกจนี้ไม่รวมกรณีมีการตรวจรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจ


In this collection

แพ็คเกจวัคซีนเด็ก Adorable Kid (อายุ 2 เดือนถึง 1 ปี)

แพ็คเกจวัคซีนเด็ก Adorable Kid (อายุ 2 เดือนถึง 1 ปี)

฿12,888

฿16,128