โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 3
฿7,888฿11,664
Quantity/ 100 items available
1

An Image

ThonburiThungsong

15K Friends

Go to shop


Description

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 3


โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง มีหลายโปรแกรมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจหาความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคหัวใจเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดโรคหัวใจ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูง มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคเบาหวาน ควรตรวจสุขภาพหัวใจในทุกๆปี


การเตรียมตัวรับบริการ

 • กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ควรงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ และสำหรับคนที่สูบบุหรี่งดสูบบุหรี่เป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนรับบริการ และหากผู้เข้ารับบริการทานยาหรืออาหารเสริมที่มีผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจควรรีบแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อน


ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • สำหรับผู้ที่มากกว่า 35 ปี
 • ระยะเวลารับบริการขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ผู้ที่มีความเสี่ยงและควรที่จะตรวจสุขภาพหัวใจในทุกๆปี

 • มีไขมันในเลือดสูง
 • มีความดันโลหิตสูง
 • เป็นโรคเบาหวาน
 • มีประวัติคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • เป็นโรคอ้วน
 • สูบบุหรี่


เงื่อนไข

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี


หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช,เบอร์ติดต่อ 075-808888


รายการตรวจ (26 รายการ)

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ (Blood Pressure/Heart Rate)
 • ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • วัดรอบเอว (Waist Circumference)
 • ตรวจความสมบูณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด (Creatinine)
 • ตรวจอัตราการกรองของไต (eGFR)
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นlสูงในเลือด (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT/ALP)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT/AST)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alkaline Phospatase)
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
 • ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST) ***
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram : Echo) ***
 • ตรวจสมรรถภพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachial Index : ABI)
 • ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)
 • เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 • คูปองอาหาร


– เลือกตรวจ * Exercise Stress Test ( EST) หรือ * Echocardlogram ( Echo) เพียงรายการใตรายการหนึ่ง

– รายการตรวง Echocardlogram ( Echo ให้บริการเฉพทะวันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.

* รายการตรวจดังกล่าวต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
In this collection

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 5

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 5

฿18,888

฿22,664

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 4

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 4

฿14,888

฿18,164

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 1

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 1

฿2,188

฿4,934

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 2

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ I know my heart 2

฿4,288

฿9,074