โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับเพศชายอายุมากกว่า 40 ปี Smart Executive Wellness
฿11,888
Quantity/ 100 items available
1

An Image

ThonburiThungsong

15K Friends

Go to shop


Description

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับเพศชายอายุมากกว่า 40 ปี Smart Executive Wellness


โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้เหมาะสำหรับอายุเท่าไร?

 • สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป แต่หากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาวะน้ำหนักเกิน เป็นโรคอ้วน บุคคลในครอบครัวมีโรคประจำตัว (เบาหวาน มะเร็ง) หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ในร่างกาย ก็จำเป็นต้องรีบตรวจสุขภาพประจำปี และควรตรวจสุขภาพซ้ำทุกปี


การเตรียมตัวรับบริการ

 • กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำและอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง


 ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • สำหรับผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 2-2.30 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ทราบผลได้ภายในวันที่รับบริการ ระยะเวลารอผลอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • ผู้รับบริการสามารถระบุได้ว่าต้องการทราบผลทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และสามารถเข้ารับฟังผลด้วยตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


เงื่อนไข

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • กรณี ไม่สามารถรับบริการได้ในบางรายการ หรือทุกรายการ โรงพบาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี


โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลินิคตรวจสุขภาพ (Check-up) ระยะเวลาเปิดให้บริการ : 8.00 – 17.00

สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


รายละเอียด ( 35 รายการ)

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ / Physical Examination
 • ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ / Blood Pressure,Heart Rate
 • ตรวจวัดดัชนีมวลกาย / BMI
 • วัดรอบเอว / Waist Circumference
 • ตรวจตาบอดสี / Color Blindness
 • ตรวจวัดระยะสายตาเบื้องต้น / Visual Acuity
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
 • ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน / Audiogram Screening
 • เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง / Ultrasound Whole Abdomen
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ / Urine Analysis
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
 • ตรวจหาค่าเฉลี่ยของค่าน้ำตาลในเลือด / HbA1C
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด / BUN
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด / Creatinline
 • ตรวจอัตราการกรองของไต / eGFR
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(ระดับโปรตีนรวม) / Total Protein
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(ระดับอัลบูมิน) / Albumin
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(ระดับโกลบูลิน) / Globulin
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ / Total & Direct Bilirubin
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด / Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด / Triglyceride
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด / HDL-Cholesterol
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด / LDL-Cholesterol
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด / Uric Acid
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ / SGOT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ / SGPT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ / Alkaline Phosphatase
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ / AFP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ / CEA
 • ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ / TSH
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก / PSA
 • สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ / Check Up report
 • คูปองอาหาร / Food / Coupons