1/2
product-carousel-0
product-carousel-1

THG CARE - Package โปรแกรมตรวจหลอดเลือด (ABI)

฿999 ฿1,700
Quantity
/ 3 items available
1
THGCARE
THGCARE
Description

THG CARE - Package โปรแกรมตรวจหลอดเลือด (ABI)


การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด ABI (Ankle Brachial Index) หรือที่เรียกว่าการตรวจ ABI คือการตรวจหาร่องรอยการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย เพื่อเช็คดูว่าเป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (PAD) หรือไม่


ประโยชน์

- ดูการอุดตันของหลอดเลือดแดงและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

- เมื่อตรวจพบค่า ABI ที่ผิดปกติ สามารถบ่งบอกโรคอื่น ๆ ที่สำคัญเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดสมองตีบได้

- ช่วยทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจในอนาคต

- ใช้ประเมินระดับความรุนแรงของการตีบของหลอดเลือด เพื่อค้นหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวาน สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีอาการปวดขา

- ใช้ตรวจเพื่อประเมินผลภายหลังการรักษา


ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการตีบตันของหลอดเลือดที่ขาที่ควรได้รับการตรวจ ABI ได้แก่

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคหลอดเลือดหัวใจ

- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง หรือโรคอ้วน

- ผู้ที่ป่วยจากภาวะใด ๆ ก็ตามจนไม่สามารถเดินไปมาได้และต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงตลอด

- ผู้ที่มีระดับของสารบางอย่างในเลือดสูง เช่น โฮโมซีสทีน, ไลโพโปรตีน

- ผู้ที่สูบบุหรี่จัด หรือสูบบุหรี่มากกว่า 10 ปี

- ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

- ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบก่อนวัยอันควร


***การตรวจ ABI ไม่ได้มีการเจาะเลือด เป็นการเอาเครื่องมาแปะที่แขนขา และประมวลผลออกมาเป็นค่าตัวเลขค่ะ***


ระยะเวลาโปรโมชั่น

วันนี้ - 30 กันยายน 2565(สามารถใช้สิทธิ์เข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม)


โรงพยาบาลที่เข้าร่วม

โรงพยาบาลธนบุรี 1 ศูนย์หัวใจ ชั้น 1 อาคาร 4 : ตรวจเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 16.00 น

โรงพยาบาลธนบุรี 2 คลินิก อายุรกรรม : ตรวจทุกวัน 8.00 - 19.00 น.

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ศูนย์หัวใจ ชั้น 2 : ตรวจวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 9.00-16.00 น. วันพุธ 9.00-13.00 น.

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง : ศูนย์สุขภาพ ตรวจเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 12..00 น


ราคาพิเศษ

จากปกติราคา 1,700 บาท ลดเหลือ 999 บาท


THG CARE - ผลิตภัณฑ์เและบริการเพื่อสุขภาพดีๆที่เลือกสรรเพื่อคุณ