1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6
Sorry, this shop is temporarily unavailable.

CC : ระบบบริหารจัดการสินค้า ออเดอร์ และการขาย (CESSTANT CLOUD)

฿6,000
Quantity
/ 999 items available
1
TheVirus
TheVirus
2.6K Friends
Description

ระบบบริหารจัดการสินค้า ออเดอร์ และการขาย ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ โดยอยู่บนพื้นฐานของระบบสต๊อกสินค้า, การขาย, งานเอกสาร และงานบริการ ซึ่งการพัฒนาระบบนั้นเราใช้มุมมอง ของผู้ใช้งานในการพัฒนาเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่องค์กรพบเจออยู่ และการพัฒนาต่างๆนั้น ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องความปลอดภัย, การใช้งาน, ความเสถียร และโครงสร้างอื่นๆ ที่จะมีเพิ่มเติมต่อยอดภายหลัง และสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึง นอกเหนือจากระบบคือ SERVER ที่ให้บริการ ซึ่งเราเลือกใช้ระบบ CLOUD SERVER สำหรับให้บริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า องค์กรต่างๆที่ใช้บริการอยู่นั้นจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุด


ค่าบริการราย 3 เดือน : 6,000 / 3 เดือน

ค่าบริการราย 6 เดือน : 12,000 / 6 เดือน / มีส่วนลดเพิ่มเติม

ค่าบริการรายปี : 24,000 / 1 ปี / มีส่วนลดเพิ่มเติม