เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง

default

9 products
  Cliché Lounge เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น คลิเชเลานจ์ ขนาด 200 g.

  Cliché Lounge เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น คลิเชเลานจ์ ขนาด 200 g.

  ฿550

  ฿950

  Edenic เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น เอเดนนิก ขนาด 200 g.

  Edenic เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น เอเดนนิก ขนาด 200 g.

  ฿550

  ฿950

  Holy Wood เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น โฮลี่วูด ขนาด 200 g.

  Holy Wood เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น โฮลี่วูด ขนาด 200 g.

  ฿550

  ฿950

  Lake Tahoe เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น เลคทาโฮ่ กลิ่น 200 g.

  Lake Tahoe เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น เลคทาโฮ่ กลิ่น 200 g.

  ฿550

  ฿950

  Lavender Sage เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น ลาเวนเดอร์เสจ ขนาด 200 g.

  Lavender Sage เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น ลาเวนเดอร์เสจ ขนาด 200 g.

  ฿550

  ฿950

  Magnol Peony เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น แม็กนอลพีโอนี ขนาด 200 g.

  Sold out

  Magnol Peony เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น แม็กนอลพีโอนี ขนาด 200 g.

  ฿550

  ฿950

  Monica เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น โมนิกา ขนาด 200 g.

  Sold out

  Monica เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น โมนิกา ขนาด 200 g.

  ฿550

  ฿950

  Rose Petals เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น โรสเพทอล ขนาด 200 g.

  Rose Petals เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น โรสเพทอล ขนาด 200 g.

  ฿550

  ฿950

  Zen เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น เซน ขนาด 200 g.

  Zen เทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy Wax Candle) กลิ่น เซน ขนาด 200 g.

  ฿550

  ฿950


Collections you may love

สเปรย์หอมปรับอากาศ

9 products

default
default
default
default
default