product-carousel-0

ชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 จากน้ำลายและSwab💦PCL ผ่าน อย.

฿100 ฿500
Quantity
/ 36 items available
1
The Clover Clinic
The Clover Clinic
68K Friends

Secure payment

Description

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-COV-2 จากน้ำลายสำหรับการทดสอบด้วยตนเอง(PCL COVID 19 Ag Gold)


วัตถุประสงค์การใช้ :

เป็นชุดตรวจที่ใช้หลักการ Immunochromatographic Assay (ICA) ในการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 แบบเชิงคุณภาพ โดยใช้ตัวอย่างที่เก็บจากน้ำลาย โพรงจมูก โพรงหลังจมูกของผู้ที่มีอาการน่าสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

ประเภท : เพื่อการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกาย

ชนิด : เพื่อการตรวจคัดกรอง

ขนาดบรรจุ : 1 การทดสอบต่อชุด

หมายเลขการประเมินเทคโนโลยี : T6400133

การเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้และรายละเอียดการตรวจ : โปรดศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์


  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้