product-carousel-0

VISPRO 2 แถม 1 วิตามินบํารุงสายตา อาหารเสริมบำรุงสายตา lutein อาหารเสริมดวงตา (STRONKA Brand)

฿1,380 ฿2,970
Quantity
/ 795 items available
1
stronka
stronka
10.2K Friends 458 items sold

Secure payment

Description

VISPRO ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงดวงตา อ้างอิงสูตร AREDS 2 จากสถาบันดวงตาสหรัฐอเมริกา
✔️ ลดความเสี่ยงของสุขภาพจอประสาทตา ช่วยรักษาสุขภาพตาอย่างเหมาะสมด้วย VISPRO ที่อ้างอิงสูตร AREDS 2 ที่อัดเเน่นด้วยสารอาหารที่จำเป็นจำหรับดวงตา


✔️ AREDS 2 สูตรที่มีประสิทธิภาพทางคลินิก - อิงตามสูตรที่มีประสิทธิภาพทางคลินิกที่ทดสอบโดย National Eye Institute สหรัฐอเมริกา ในการศึกษา AREDS-2 ปี 2013 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพตาสูตร AREDS 2 ได้รับการแนะนำโดยจักษุแพทย์ทั่วโลก ให้ผลในการลดความเสี่ยงจากจอประสาทตาเสื่อมได้มากถึง 40%


✔️ AREDS 2 ประกอบด้วย Lutein, Zeaxanthin, Vitamin C, Vitamin E, Zinc และ Copper นอกจากนี้ VISPRO ยังเสริมด้วย Bilberry และ Omega-3


✔️ ป้องกันอันตรายแสงสีฟ้า ภัยร้ายที่แฝงมากับหน้าจอและอุปกรณ์ดิจิตอล คลื่นแสงที่มีพลังงานสูง สามารถทะลุผ่านกระจกตาและเลนส์


✔️ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโทเลโดของสหรัฐฯ ตีพิมพ์ผลการศึกษาดังกล่าวลงในวารสาร Scientific Reports โดยระบุว่าการจ้องมองแสงสีฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้ดวงตาสร้างสารพิษขึ้นในเซลล์รับแสง จนเกิดอาการจอประสาทตาเสื่อมได้เร็วก่อนวัยอันควร


✔️ ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการใช้สายตาเป็นเวลานาน

✔️ ลดอาการตาแห้ง ช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้น


ส่วนประกอบต่อ 1 แคปซูล

ผงบิลเบอร์รี่ / Bilberry Powder 100 mg

น้ำมันปลา / EPA and DHA 231 mg

ลูทีน / Lutein 10 mg

ซีแซนทีน / Zeaxanthin 2 mg

วิตามินซี / Vitamin C 60 mg

วิตามินอี / Vitamin E 20 mg

สังกะสี / Zinc amin acid chelate 75 mg

ทองแดง / Copper Oxide 2 mg


มาตรฐานความปลอดภัย


✔️ ผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลข อย. 13-1-07458-5-0313

✔️ ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP สากลจาก TQCSI

✔️ ผ่านการตรวจมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข