1/4
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3

หนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัยเล่ม1-2

฿499 ฿700
Quantity
/ 477 items available
1
สมาคมนักข่าวฯ-TJA
สมาคมนักข่าวฯ-TJA
1.5K Friends
Description

หนังสือ “เบื้องแรกประชาธิปตัย” หนังสือที่รวบรวมบทสัมภาษณ์และบันทึกของบุคคลสำคัญทางการเมือง เป็นหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง โดยบทแรกเป็นการนำเรื่องที่ “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” พระราชินีใน “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้พระราชทานสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ซึ่งได้ตรัสถึงการเมืองช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เหตุการณ์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ก่อนการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ 27 มิถุนายน กระทั่งวันที่ทั้งสองพระองค์ตัดสินพระทัยเสด็จไปประยังประเทศอังกฤษ จนในหลวงรัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติในที่สุด