stickertoyou
default
กล่องอาหาร 2 ชั้น 1000 ml. 1 ช่อง กล่องใสTubk-In ชุดละ 250 ชิ้น
฿1,517.00 ฿1,567.00
จำนวน
Option พิเศษ
Quantity
1
Description

กล่องอาหาร 2 ชั้น 1000 ml. 1 ช่อง กล่องใสTubk-In Bioplastic ย่อยสลายได้ กล่องข้าวเก็บความร้อน บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย