stickertoyou
default
กล่องอาหาร กล่องข้าว 500 ml. 1 ช่อง กล่องใสTub K ชุดละ 250 ชิ้น
฿771.00 ฿821.00
จำนวน
Option พิเศษ
Quantity
1
Description

กล่องอาหาร กล่องข้าว 500 ml. 1 ช่อง กล่องใสTub K Bioplastic ย่อยสลายได้ กล่องข้าวเก็บความร้อน บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย