1/5
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4

selected-badgeร่วมบริจาค 100 บาท มอบการศึกษาให้เด็กกำพร้า

฿100
DISCOUNT
ส่วนลด ฿30
ซื้อขั้นต่ำ ฿500
21 Feb - 7 Mar 2024
DISCOUNT
ส่วนลด 5%
ซื้อขั้นต่ำ ฿500
9 Aug 2023 - 30 Dec 2025
DISCOUNT
ส่วนลด 5%
ซื้อขั้นต่ำ ฿1,000
9 Aug 2023 - 30 Dec 2025
จำนวน
/ พร้อมจัดส่ง 9908 ชิ้น
1
มูลนิธิเด็กโสสะฯ
มูลนิธิเด็กโสสะฯ selected-badge
เพื่อน 14.7K ขายแล้ว 879 ชิ้น

ช่องทางการชำระเงินปลอดภัย

รายละเอียด

ร่วมส่งเสริมการศึกษาสูงสุดตามความสามารถให้กับเด็กและเยาวชนในครอบครัวโสสะกว่า 700 คน รวมถึงทักษะเสริมด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ ทักษะอาชีพ และการใช้ชีวิต เพื่อพัฒนาให้เด็กได้เติบโตอย่างมีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเลือกเดินตามความฝันในสายอาชีพที่อยากจะเป็น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีเด็กร่วม 600 คนที่เติบโตออกจากการดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง อาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ทุกการบริจาค ผู้บริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริงที่กฎหมายกำหนด