Repeated Measure fast track: Handbook By SmartResearchThai
฿219฿290
Quantity/ 99 items available
1

An Image

Smart Research Thai

1.4K Friends

Go to shop


Description

         การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ หรือ Repeated Measure Analysis หรือ Repeated ANOVA เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดความแตกต่างของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา เช่น การทดสอบการให้ยาสำหรับลดค่าน้ำตาลในเลือด แบ่งการทดลองเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนการทดลอง การทดลองผ่านไป 3 เดือน และการทดลองผ่านไป 6 เดือน เพื่อต้องการทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไป “ยา” ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงไปหรือไม่

 

         โดยคู่มือฉบับนี้ ได้นำเสนอถึงความหมาย ข้อตกลงเบื้องต้น วิธีการวิเคราะห์ และการแปลผล แบบฉบับเร่งรัด (Tutor Style) พร้อมทั้งเอกสารเรียนรู้เพิ่มเติม วิดีสอนการคลิกในโปรแกรม SPSS ง่ายและเร็วต่อการเรียนรู้

         

         คู่มือฉบับจึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้วิจัยทุกท่านได้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ไปวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ ความรู้ และสามารถวิเคราะห์งานได้อย่างถูกต้อง


คู่มือ Repeated Measure Analysis ฉบับนี้ ยังมีไฟล์เอกสารอื่นๆ ที่จะส่งมอบให้กับผู้อ่านทุกท่าน เช่น บทความต้นฉบับตัวอย่าง รวมถึงตัวอย่างงานวิจัยไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติม


นอกจากนี้ ยังมีไฟล์วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นตัวอย่างในคู่มือฉบับนี้ ไว้ให้ทำการศึกษาด้วยตนเอง และที่สำคัญ ยังมีวิดีโอตัวอย่างการคลิกจากโปรแกรม

ท่านจะได้รับหลังจากทำการสั่งซื้อสำเร็จและแจ้งยืนยันการซื้อกลับมายังช่องทาง Facebook: SmartResearchThai หรือ Line@: @SmartResearchThai ทางเราจะส่งลิงก์เพื่อดาวน์โหลดให้กับผู้อ่านทุกท่านทันที

 

ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มศึกษากันได้เลยครับ


สามารถดูตัวอย่างบางส่วนได้ที่