product-carousel-0

ชุดการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมสามมิติออกแบบสวนเกษตร

฿880
Quantity
/ 97 items available
1
บ้าน Sketchup
บ้าน Sketchup
Description

สิ่งที่ทุกท่านจะได้รับ

1) หนังสือ PDF จำนวน 380 แผ่น จัดส่งให้ทาง Email

2) เข้าร่วมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน 1 ปี 2564 โดยๆ ทุกเดือนจะมีการตอบคำถามสด


หลังจากสั่งซื้อทีมงานจะส่งไฟล์หนังสือ และรหัสสำหรับเข้ากลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ให้ทาง Email ภายใน 1 วันทำการ


--------

รายละเอียดหนังสือ การใช้โปรแกรมสามมิติออกแบบสวนเกษตร


บทที่ 01 พื้นฐานแนวคิดการออกแบบ วางผังจัดสวนเกษตร

บทที่ 02 การเริ่มต้นใช้โปรแกรม SketchUp

บทที่ 03 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp

บทที่ 04 เขียนโมเดล 3 มิติ วางผังจัดสวนอย่างง่าย

บทที่ 05 การใช้คลังโมเดล 3 มิติ จากทั่วโลก(3D Warehouse)

บทที่ 06 การจัดกลุ่มชิ้นงานด้วย Layerและการปรับ Styleให้กับโมเดล

บทที่ 07 การปรับแสงแดด เงา (Shadow) และ หมอก(Fog)

บทที่ 08 การนำเสนอภาพนิ่งและวิดีโอ Animation

บทที่ 09 การสร้างภูมิประเทศ 3 มิติ ด้วยเครื่องมือ SandBox

บทที่ 10 การคิดพื้นที่ คิดปริมาตรงานดินและ นับจำนวนต้นไม้

บทที่ 11 เทคนิควิชา Tips & Trick