product-carousel-0

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 46.3 คูบัว

฿150

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 27 items available
1
Sarakadee Magazine
Sarakadee Magazine
Description

#คูบัว_เมืองท่าแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง


วารสารเมืองโบราณฉบับใหม่ ๔๖.๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓)

.


"...เมืองสมัยทวารวดีที่อยู่ทางตอนใต้ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา พัฒนาเติบโตขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ช่วงที่การค้าทางทะเลขยายตัว ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มีลำน้ำอ้อมเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้เดินทางออกสู่ทะเล..."

.


📖 บทความในเล่ม..


● #เหมืองแร่และเครือข่ายการค้ายุคสุวรรณภูมิที่ราชบุรี / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

● #คูบัวคือเชียะโท้ว / ศรีศักร วัลลิโภดม

● #เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์กับบริบทที่แปรเปลี่ยน / จิราพร แซ่เตียว

● #ปูนขาว_ปูนแดง_ปูนดีที่เขางู / เมธินีย์ ชอุ่มผล

● #ม้าแห่นาคในวิถีคนราชบุรี / อภิญญา นนท์นาท

● #สืบรากลาว_เขมรราชบุรี / ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

● #ข้างหลังภาพ ตอน #บ้านโพธารามสู่ตลาดโพธาราม / นพพล ริ้วเจริญฤทธิ์กุล และอภิชาติ ศิริอุดมเศรษฐ

● #ลูกปัดราชบุรี ลึกไกลถึงสุวรรณภูมิไหม? / นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช และสุรัตน์ รัตนวิไล

ฯลฯ