Sarakadee Magazine
default
วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.1 ทุ่งยั้งคือนครสระหลวงในจารึกสุโขทัย
฿120.00
Quantity
(10 items available)
1
Description
วารสารเมืองโบราณ​ ฉบับใหม่​ ๔๕.๑ : ทุ่งยั้งคือนครสระหลวงในจารึกสุโขทัย ทุ่งยั้ง เป็นเมืองโบราณ​ที่ตั้งชนแดนระหว่างอาณาจักรล้านนาทางตอนเหนือกับอาณาจักรทางใต้ คือสุโขทัยและอยุธยา นามเมืองมีความหมายทั้งทางโลกและทางธรรม คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับยับยั้ง​อยู่​ ณ สถานที่​แห่ง​นี้​ ขณะที่​ทางภูมิศาสตร์​เป็น​พื้นที่​ที่หยุดยั้งการเดินทาง​ของ​ขบวน​สินค้า​และ​กองทัพ​ เมือง​ทุ่ง​ยั้ง​มีขนาดใหญ่​ รูป​ทรงรีไม่สม่ำเสมอ ทางตะวันตก​เฉียงเหนือของ​ตัว​เมือง​มีเวียงขนาดเล็ก​ที่มีการขุดคูเมืองล้อมรอบแสดงความเป็นพื้นที่​สำคัญ​ของ​เมือง​ ชาวบ้าน​เรียกว่า​ 'เวียงเจ้าเงาะ'​