1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6

ให้โลกทั้งหลายเขาลือ : เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรฯ

฿480
Quantity
/ 22 items available
1
Sarakadee Magazine
Sarakadee Magazine
17.7K Friends 1K+ items sold

Secure payment

Description

วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของผู้เขียนในการเรียบเรียงพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ ขึ้นอีกครั้งใน พ.ศ. นี้ คือ มุ่งถวายคืน ”ความเป็นมนุษย์” แด่กรมหลวงชุมพรฯ รวมถึงพยายามอธิบายการเปลี่ยนผ่านสู่สถานะ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ภายหลังสิ้นพระชนม์ . โดยจับข้อมูลที่เคยกระจัดกระจายมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เพื่อพยายามทำความเข้าใจ “อดีต” ผ่านบริบททางสังคมและการเมือง อันเป็น “โลก” ที่ล้อมรอบกรมหลวงชุมพรฯ ตั้งแต่ระดับแวดวงพระบรมวงศานุวงศ์ เงื่อนไขของสังคมสยามจนถึงภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองระดับภูมิภาค เพื่อประกอบสร้างความหมายของพระประวัติให้แก่คนรุ่นปัจจุบัน


ราคา 480 บาท

ขนาด 16.5 ซ.ม. X 22 ซ.ม

จำนวน 368 หน้า ขาว-ดำ