ต่ออายุสมาชิกวารสารเมืองโบราณ (1 ปี )🔴 โปรดระบุรหัสสมาชิก
฿780
Quantity/ 47 items available
1

An Image

Sarakadee Magazine

20.4K Friends1K+ items sold

Go to shop


Description

วารสารวิชาการรายสามเดือน เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรม ขึ้นปีที่ 50 กับโฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม สมัครสมาชิกวารสารเมืองโบราณ 1 ปี 4 ฉบับ แจ้งการได้รับสิทธิ์ของสมาชิกนิตยสาร "สารคดี" 1. ได้สิทธิ์ซื้อหนังสืลดราคา 10-20% ของทุกสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด 2. ได้รับสิทธิ์การซื้อลดราคาหนังสือในร้านหนังสือ "ริมขอบฟ้า" เท่ากับสมาชิกของร้าน 3. ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย "ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ" ในราคาส่วนลดพิเศษ 4. ได้รับแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสม่ำเสมอ


In this collection

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 48.4 เมืองแม่ต้าน ชุมชนการค้าแห่งลุ่มน้ำเมย

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 48.4 เมืองแม่ต้าน ชุมชนการค้าแห่งลุ่มน้ำเมย

฿150

สมัครสมาชิกวารสารเมืองโบราณ 1 ปี 4 ฉบับ

สมัครสมาชิกวารสารเมืองโบราณ 1 ปี 4 ฉบับ

฿780

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 49.3 นครไทย เมืองอกแตกแห่งลำน้ำแควน้อย

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 49.3 นครไทย เมืองอกแตกแห่งลำน้ำแควน้อย

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 46.3 คูบัว

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 46.3 คูบัว

฿150

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 49.1 เวียงแพร่-เวียงน่าน

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 49.1 เวียงแพร่-เวียงน่าน

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 46.1 เขาสามแก้ว

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 46.1 เขาสามแก้ว

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.4 เมืองฝ้าย นครนอกกับพุชเทศะ

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.4 เมืองฝ้าย นครนอกกับพุชเทศะ

฿150

วารสารเมืองโบราณ  ฉบับที่ 48.2  ฟ้าแดดสงยางที่สุดของแหล่ง เสมาหินทวารวดี อีสาน

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.2 ฟ้าแดดสงยางที่สุดของแหล่ง เสมาหินทวารวดี อีสาน

฿150

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.4 ตะนาวศรี ชุมทางการค้าบนฝั่งอันดามันของอยุธยา

วารสารเมืองโบราณ ฉบับ 45.4 ตะนาวศรี ชุมทางการค้าบนฝั่งอันดามันของอยุธยา

฿120

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.1   ร้อยเอ็ด หรือสาเกตนคร

วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 48.1 ร้อยเอ็ด หรือสาเกตนคร

฿150