1/7
default
default
default
default
default
default
default

ตามรอยพ่อ ก-ฮ (ปรับปรุง)

฿259
Quantity
/ 28 items available
1
default
Sarakadee Magazine
Description

ผู้เขียน สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเสนอในรูปแบบสารานุกรม โดยแยกเป็นหัวข้อเรียงตามตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ ซึ่งมีทั้งหมด 309 คำ นับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่างครบถ้วน รอบด้าน และมีขนาดรูปเล่มพอเหมาะแก่การอ่าน